ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Ուրբաթ, 02.06.2023, 14:37
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15800


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2008 » Նոյեմբեր » 24 » Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան: Դիպլոմային աշխատանք:
Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան: Դիպլոմային աշխատանք:
20:46

Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան


Ներածություն
• Ամփոփ տեղեկատվություն ՙԴուստր Մարիաննա՚ ՍՊԸ կաթնամթերքի                ձեռնարկության մասին
Գլուխ 1. Չանախ՚ պանրի արտադրության տեխնոլգիական գործընթացը և դրա փուլերին ներկայացվող պահանջները
Գլուխ 2. ՙՉանախ՚ պանրի  անվտանգության հիգիենիկ ցուցանիշները և դրանց որոշման մեթոդները:
Գլուխ 3. Փորձարկման մեթոդները, փորձարկումների չափա•իտական ապահովումը  և որակի կառավարման համակարգը ՙՉանախ՚ պանրի արտադրությունում:
Գլուխ  4. ՙՉանախ՚ պանրի  տեխնիկական պայմանի մշակումը
Գլուխ  5. ՙՉանախ՚ պանրի  սերտիֆիկացման պահանջները ՀՀ-ում
Գլուխ  6. Էկոնոմիկայի բաժին
Գլուխ  7. Կենսագործունեության անվտանգության բաժին
Գլուխ  8.Շրջակա միջավայրի պաշտպանության բաժին
Օգտագործված գրականության ցանկ


ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Զ. Մ. Դիլանյան ՙԿաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիան՚, ՀայՊետՀրատ. Երևան 1962թ., 407 էջ
2. Ա. Ա. Աղաբաբյան, Ռ. Ա. Բե•լարյան, Ա. Է. Արաքսյանց ՙԿաթի ֆիմիա և ֆիզի-կա՚, Լաբորատոր պարապունքների ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 1998թ., 107 էջ
3. ձփպովՌՍ Պսÿ ՉցջՏՉ, ՙՁպւվՏսՏչՌÿ ՎՏսՏՍՏ Ռ ՎՏսՏփվօւ տՐՏՊցՍՑՏՉ՚ ՁՉպՐՊՏւսպո թ. Թ., ԺՌսՈվÿվ Թ. ղ., ճպՍցսՈպՉՈ խ. Թ., ՄՌսպՐ թ. թ., իԸԹ ՐպՊՈՍՓՌռ ը. Ղ. ԺցոՌվՌվ, ԾՏրՍՉՈ, 1991 չ.
4. թԿհՁ 5867-90 -ԾՏսՏՍՏ Ռ ՎՏսՏփվօպ տՐՏՊցՍՑօ. ԾպՑՏՊօ ՏտՐպՊպսպվՌÿ ՋՌՐՈ
5. թԿհՁ 3626-73* - ԾՏսՏՍՏ Ռ ՎՏսՏփվօպ տՐՏՊցՍՑօ. ԾպՑՏՊօ ՏտՐպՊպսպվՌÿ ՉսՈչՌ Ռ րցւՏչՏ ՉպքպրՑՉՈ. - ԹջՈՎպվ թԿհՁ 3626-47
6. թԿհՁ 3627-81 - ԾՏսՏփվօպ տՐՏՊցՍՑօ. ԾպՑՏՊօ ՏտՐպՊպսպվՌÿ ւսՏՐՌրՑՏչՏ վՈՑՐՌÿ
7. թԿհՁ 9225-84 - ԾՏսՏՍՏ Ռ ՎՏսՏփվօպ տՐՏՊցՍՑօ. ԾպՑՏՊօ ՎՌՍՐՏոՌՏսՏչՌփպրՍՏչՏ ՈվՈսՌջՈ. - ԹջՈՎպվ թԿհՁ 9225-68
8. թԿհՁ 25102-90 - ԾՏսՏՍՏ Ռ ՎՏսՏփվօպ տՐՏՊցՍՑօ. ԾպՑՏՊօ ՏտՐպՊպսպվՌÿ  րՏՊպՐՋՈվՌÿ րտՏՐ ՎպջՏՒՌսՖվօւ ՈվՈֆՐՏովօւ ոՈՍՑպՐՌռ. - ԹջՈՎպվ թԿհՁ 25102-82
9. ՀՍՏ 5.3-2004 ՙՀամապատասխանության հավաստման համակար•՚. Արտադրանքի սերտիֆիկացում
10. ՀՍՏ 5.6-2000 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակար•ի •րանցամատյանների վարում
11. ՀՍՏ 5.10-2004 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համապատասխանության հայտարարագրի ներկայացման և վավերացման կարգը
12. ՀՍՏ 5.11-2005 Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման կարգը. Հիմնական դրույթներ
13. ՀՍՏ 190-2000 Արտադրանքի նույնականացում. Ընդհանուր դրույթներ
14. ՊՄԳ 36-2001 Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում համապատասխանության սերտիֆիկատների ճանաչման կարգ
15. ՀՍՏ 189-2000 Սննդամթերք. Տեղեկատվություն սպառողի համար. Ընդհանուր պահանջներ
16. ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000-2004 Համապատասխանության գնահատում. Բառարան և ընդհանուր սկզբունքներ
17. ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիանների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
18. ՀՍՏ162-97 Կաթ և կաթնամթերք. Միցելիալ բորբոսասնկերի հայտաբերման, հաշվման և որոշման մեթոդ
19. Տեխնիկական կանոնակարգ. Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջներ, 2007 թ.

Հոդվածների Խումբ: 11.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 3034 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2008  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2023