ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 24.02.2024, 08:32
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [343]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15806


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2008 » Նոյեմբեր » 26 » Կադրային քաղաքականության իրականացումը: Դիպլոմային աշխատանք
Կադրային քաղաքականության իրականացումը: Դիպլոմային աշխատանք
01:21

Կադրային քաղաքականության իրականացումը

   
     Ներածույթյուն
1. Անձնակազմի  կառավարումը ֆիրմայում
2. Կադրային քաղաքականության մշակումը և անցկացումը
3. Աշխատավարձի կազմակերպումը և խթանումը (խրախուսումը)
4. Անձնակազմի կառավարման սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները (ղեկավարություն, իշխանություն և անձնական ազդեցություն, հակասությունների հաղթահարում  конфликт, փոփոխությունների և հոգեվիճակների стрес կառավարում):
5. Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, նրա նկատմամբ կոմպլեքս (համալիր մոտեցումը)
6. Ֆիրմայի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը
    Վերջաբան
    
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙՄենեջմենթ՚ տ.•.դ., պրոֆ Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան, Տնտեսագետ, 2002թ., 560 էջ:
2.  ՙԱրտադրության կազմակերպում՚ Պ. Ա. Քալանթարյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2004թ., 392 էջ:
3.  ՙԿիրառական մենեջմենթ՚ տ.•.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբա•րությամբ, Երևան, Տնտեսա•ետ, 2001թ., 224 էջ:
4.  ՙՁեռնարկության արդյունավետ կառավարում՚ տ.•.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, ԱՌՏ, Տնտեսա•ետ, 2004թ., 176 էջ:
5.  ՚Տնտեսագիտության տեսությունՙ /Ուսումնական ձեռնարկ/ տ.•.դ., պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2000թ., 488 էջ:
6.  ՚Տնտեսագիտություն բոլորի համարՙ Ա. Խ. Մարկոսյան, Երևան, ՚Տի•րան Մեծՙ, 2001թ., 352 էջ:
7.  ՚Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներՙ /Ուսումնական ձեռնարկ/ Կ. Ա. Առաքելյան, Երևան, ՚Զանգակ-97ՙ, 2005թ., 136 էջ:
8.  ՚Մենեջմենթՙ Ֆ. Պ. Սուքիասյան, Երևան, 2005թ., 136 էջ:
9.  ՚Արտադրության կազմակերպման օպտիմալ լուծումներՙ Լ. Հ. Աղաջանյան, Երևան, ՀՊՃՀ, 2003թ., 154 էջ:
10.  ՚Արդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումըՙ /Ուսումնական ձեռնարկ/  Ս. Ս. Նորեկյան, Երևան, 1986թ.:
11. “Management” sixth edition, Stephen P. Robbins (San Diego state University), Mery Coulter (Southwest Missouri State University), Prentice Hall 2002, 880р..
12.  “Основы менеджмента” Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Пер. С. Англ., М., Дело, 1992г..
13.  “Теория организации” Б. З. Мильнер, учебник, 2-е изд., перераб. и доп., Москва, ИНФРА-М, 2001г..
14.  “Организация производства на предприятиях” Н. Н. Новицкий, учеб.-метод. Пособие, М., Финансы и статистика, 2002г..
15. “Менеджмент организации” под ред. д.э.н. проф З. П. Румянцевой, д. э. н., проф. Н. А. Саломатина, Москва 1995г., 432с.. 
16. “Основы управленюческой деятельности” В. Г. Шипунов, Е. Н.  Кишкель, Москва 1996г., 271с..
17. “Менеджмент” Ричард Л. Дафт., Санкт-Петербург 2000г., 930с..
18. “В поисках эффективного управления” Г. Питерс, Р. Уотермен, Москва 1986г..
19.  “Научная организация труда и управления” М., Экономика, 1965г..
20. “Производственный менеджмент” уч. для вузов. С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов и др., под ред. С. Д. Ильенковой, Москва, ЮНИТИ-ДАНА 2000г..
21. “Теоретические основы организации производства” Н. С. Сачко, Дизайн ПРО 1997г..
22. “Менеджмент” И. Н. Герчикова, Москва 1995г..
23.  “Организация производства” учебник, под ред. О. Г. Туровца. Воронеж, ВГТУ, 1993г..
24.  “В поисках эффективного управления” Г. Питерс, Р. Уотермен, Москва, Прогресс, 1986г..
25.  “Производственные системы: планирование, анализ, контроль” Дж. Риггс, пер. с. англ., общая ред. А. И. Анчишкина, Москва, Прогресс, 1972г..
26.  “Операционный менеджмент” Л. Гэловей, Санкт-Петербург, 2001г..
27.  “Оперативно-календарное планирование” Л. И. Смоляр,  Москва, Экономика, 1979г..
28. “Управление качеством” А. Робертсон, Москва, Прогресс, 1974г..
29.  “Теория организации” учебник, под ред. В. Г. Алиева, Москва, Лвч, 1999г..
30.  “Управление- это наука и искусство” А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд, Москва, Республика, 1992г.
31.  “Организация производства” учебник, Р. А. Фатхутдинов, Москва, ИНФРА-М, 2001г..
32.  “Организация пронзводственных систем” С. Е. Хачатуров, Тула, Шар, 1996г..
33.  “Организации” Х. Холл Ричард, Санкт-Петербург, Питер, 2001г..
 

Հոդվածների Խումբ: 8.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2628 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2008  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 3
Հյուրեր 3
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2024