ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 24.02.2024, 09:51
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [343]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15806


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2008 » Նոյեմբեր » 29 » Քաղաքացիական արդիականացում: Դիպլոմային աշխատանք
Քաղաքացիական արդիականացում: Դիպլոմային աշխատանք
15:45

Քաղաքացիական արդիականացում


Ներածություն
Գլուխ I Արդիականացման տեսությունը ժողովրդավարական հանրային քաղաքականության համատեքստում
1.1 Արդիականացման հասկացության բազմաչափությունը
1.2 Հանրային քաղաքականությունը ավտորիտարիզմից դեպի ժողովրդավարության անցման գործընթացում
1.3   Արժեքային կերպարանափոխումները հանրային քաղաքականության արդիականացման գործընթացում
1.4   Հանրային քաղաքականության արդիականացման ինստիտուցիոնալ հիմքերը
1.5   Քաղաքականության մշակույթը որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
Գլուխ II ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման հիմնախնդիրները
2.1 Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարումը որպես ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
2.2 Քաղաքական ընտրանին (էլիտան) որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման կրող և արարող
Վերջաբան
Գրականության ցանկ

 

 

 

Գրականության ցանկ
1. Մ.Մարգարյան, ՙԳլոբալ քաղաքակրթության հիմնախնդիրները՚,  Կառավարում, 2001’1
2. Մ.Մարգարյան, Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական անցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., ՙՊետական ծառայություն՚, 2006
1. Մ.Մարգարյան, Քաղաքական արդիականացման և զար•ացման հիմնահարցեր, Եր.,
2. Մ.Մարգարյան, Ժողովրդավարության համախմբումը որպես հանրային կառավարման համակարգի կայացման գրավական, Եր., 
3. Մ.Մարգարյան, Քաղաքական փոփոխությունը որպես հանրային կառավարման կայունության գրավական, Օրենք և իշխանություն, Եր., #11, նոյեմբոր, 2007թ.
4. Մ.Մարգարյան, Ժողովրդավարության համախմբումը որպես ժողովրդավարական անցման մոդելի կայացման գրավական, ՙ21-րդ ԴԱՐ՚, թիվ 4(14), 2006թ.
5. Հանրային քաղաքականության վերլուծություն, Ա.Շ.Հարությունյանի, Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր., ՙՊետական ծառայություն՚ հրատարակչություն, Եր., 2005
6. Լեսլի Ա.Փալ, Քաղաքականության վերլուծության շուրջ, Հանրային կառավարման հիմնախնդիրներն անհանգիստ ժամանակներում, Եր., 2005
7. ԺՈսՖ Հ. ԹՉպՊպվՌպ Չ ՑպՏՐՌþ ՊպՎՏՍՐՈՑՌՌ, ԾՏրՍՉՈ, 1993
8. ԽՈՑպչՏՐՌՌ տՏսՌՑՌփպրՍՏռ վՈցՍՌ, տՏՊ ՐպՊ. Ը.Շ.ԾպսՖՉՌսÿ, Ծ. 2002
9. թՏՐոՈփպՉ Ծ.հ .Ռ ՊՐ.- թՐՈվՌ ՎՏոՏսՌջՈՓՌՌ. ՁՐցՊվօպ ՉՏտՐՏրօ րՏՉՐպՎպվվՏչՏ ՐՈջՉՌՑՌÿ, Ծ.:ԸսՖտՌվՈ կՈոսՌՔպՐ, 2003
10. ԾՈՍՈրՏվպ շ., “թՏրցՊՈՐրՑՉպվվՈÿ րՑՐՑպչՌÿ շտՏվՌՌ Չ XXI ՉպՍպ”.- կպՐ. ր ÿտՏվրՍՏչՏ.-Ծ.:NOTA BENE 2001
11. ԾպսպՔՍՌվՈ ժ., կՏսՌՑՌփպրՍՌռ տՐՏՓպրր. ԿրվՏՉվօպ ՈրտպՍՑօ Ռ րտՏրՏոօ ՈվՈսՌջՈ,
12. կՏսՌՑՏսՏչՌÿ. ԽցՐր սպՍՓՌռ, տՏՊ ՐպՊՈՍՓՌպռ Ը.Ը. ՀՈՊցչՌվՈ, Ծ. 1999
13. կՏսՌՑՏսՏչՌÿ. , ԽցՐր սպՍՓՌռ, տՏՊ ՐպՊՈՍՓՌպռ, Ծ.ծ. ԾՈՐփպվՍՏ, Ծ. 1997
 

Հոդվածների Խումբ: Իրավագիտություն, իրավունք | Դիտումներ: 2000 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2008  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2024