ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Ուրբաթ, 31.03.2023, 02:44
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15797


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2009 » Փետրվար » 15 » Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում: Դիպլոմային աշխատանք
Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում: Դիպլոմային աշխատանք
22:20
Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցում

Ներածություն
Գլուխ 1. Երկրաչափական նյութի ուսուցման նշանակությունը օժանդակ դպրոցում
1.1 Երկրաչափական նյութի ուսուցման նպատակները և խնդիրները
1.2 Երկրաչափական նյութի ուսուցման հիմնական մեթոդները
1.3 Օժանդակ դպրոցի երկրաչափական նյութի ուսուցման ծրա•րային պահանջները
Գլուխ 2. Երկրաչափական նյութի ուսուցման մաթոդիկա օժանդակ դպրոցի 5-րդ և 6-րդ դասարանում
2.1 Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցի 5-րդ դասարանում
2.2 Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան հատուկ (օժանդակ) դպրոցի 6-րդ դասարանում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Գրականության ցանկ

1. Լութոնյան Ն. Դ.- Սակավամիտ երեխաների հո•եբանություն-Երևան Լույս 1986:
2. Հատուկ (օժ) դպրոցի I-V դասարանների մաթեմատիկայի ծրա•իր-Երևան 2004:
3. Օժանդակ դպրոցի մաթեմատիկայի ծրա•իր-Երևան 1987:
4. թՐՌվՍՏ խ. Ը. – կՐՈՍՑՌփպրՍՈÿ վՈտՐՈՉսպվվՏրՑՖ ցՐՏՍՏՉ ՎՈՑպՎՈՑՌՍՌ ոՏ ՉՏրտՎՏչՈՑպսՖվՏռ ՔՍՏսպ-
5. ԹսՈրՏՉՈ կ. Ը., կպՉջվպՐ Ծ. հ.-Կ ՊպՑպռ ր ՏՑՍսՏվպվՌÿՈՎՌ ո ՐՈրՋՌՑՌՌ-Ծ. 1973.
6. ԽՈտցրՑՌվՈ թ. Ծ., ԿՉփՌվվՌՍՏՉՈ Ղ. ի., շՔՍՏՉՈ խ. հ. – ԾՈՑպՎՈՑՌՍՈ-6- Ծ. 1999.
7. խցՐՖպ ծ. Ժ. – ԽՏՐՐպՍՓՌՏվվՏ ոՏրտՌՑՈՑպսՖվՈÿ ՐՈոՏՑՈ ր ցՎրՑՉպվվՏ ՏՑրՑՈսօՎՌ ՊպՑՖՎՌ. Ծ. 1962.
8. ԾՏՐՏջՏՉՈ ծ. Հ.-ՂՏՐՎՌՐՏՉՈվՌպ տՏջվՈՉՈՑպսՖվօւ ՌվՑպՐպրՏՉ ց ՈվՏՎՈսՖվօւ ՊպՑպռ-Ծ. 1969.
9. Обучение детей с нарушениям интеллектуального развития ( олигофренопедагогика ). Под редакцией Б. П. Пузанова-М.- 2003.
10. կպՐՏՉՈ Ծ. ծ. –ԾպՑՏՊՌՍՈ տՐպտՏՊՈՉՈվՌÿ ՎՈՑպՎՈՑՌՍՌ ՉՏ ՉՏրտՎՏչՈՑպսՖվՏռ ՔՍՏսպ-Ծ. կՐՏրՉ. 1989.
11. կՐՏոսպՎօ ՏոցփպվՌÿ ցՎրՑՉպվվՏ ՏՑրՑՈսօւ ՊպՑպռ կՏՊ ՐպՊ. Ծ. ծ. կպՐՏՉՏռ-Ծ. 1979.
12. կպՐՏՉՈ Ծ. ծ., ԽՈտցրՑՌվՈ թ. Ծ.- ԾՈՑպՎՈՑՌՍՈ- 5. Ծ. 2002.
13. TՌՔՌվ կ. Հ.- ԿոցփպվՌպ ցփՈՔՌւրÿ ՉՏրտՎՏչՈՑպսՖվՏռ ՔՍՏսօ վՈչսÿՊվՏռ չպՏՎպՑՐՌՌ-1952.
14. նՍ Թ. Թ.. կպՐՏՉՈ Ծ. ծ.- ԿոցփպվՌպ վՈչսÿՊվՏռ չպՏՎպՑՐՌՌ ոՏ ՉՏրտՎՏչՈՑպսՖվՏռ ՔՍՏսօ- Ծ. 1983.

Հոդվածների Խումբ: Մանկավարժություն | Դիտումներ: 1700 | Ավելացրել է:
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Փետրվար 2009  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2023