ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Չորեքշաբթի, 05.10.2022, 21:31
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2009 » Հոկտեմբեր » 16 » ՀՀ ձեռնարկությունների մրցակցային առավելությունները և զարգացման ուղիները:Դիպլոմային աշխատանք
ՀՀ ձեռնարկությունների մրցակցային առավելությունները և զարգացման ուղիները:Դիպլոմային աշխատանք
15:04
Նախաբան
Գլուխ 1. Մրցակցային առավելությունները և դրանց դրսևորումները
1.1 Մրցակցային առավելությունները և դրանց դրսևորումները
1.2 Մրցակցային առավելությունների վրա ազդող գործոնները
1.3 Տնտեսական ազատականացումը որպես մրցակցային առավելությունների ձեռքբերման կարևորագույն ուղի
Գլուխ 2. Մրցակցային առավելությունների գնահատումը
2.1 Ձեռնարկության մրցակցային առավելությունների գնահատման ցուցանիշների համակարգը
2.2 Երկրի մրցունակության գնահատման համակարգը
2.3 ՀՀ մրցակցային առավելությունների ընդհանուր բնութագիրը
Գլուխ 3. Մրցակցային առավելությունների իրականացման ուղիները
3.1 Միջազգային շուկաներ դուրս գալու տեխնոլոգիաները
3.2 Միջազգային շուկաներ ներթափանցելու միջոցներն ու ձևերը
3.3 Ապրանքի և ձեռնարկության միջազգային մրցունակության ձեռքբերման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ՀՀԱՎԾ, տարեկան հաշվետվություններ (1999-2005թթ.)
2. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2003, 2004, 2005. Եր., ՀՀ ԱՎԾ
3. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը, 2002, 2003, 2004, 2005 Եր., ՀՀ ԱՎԾ
4. ՀՀ արտաքին առևտուրը, Եր., 1999-2002, 2003, 2004, 2005 ՀՀ ԱՎԾ
5. ՀՀ ԿԲ 2002-2005թթ. տարեկան հաշվետվություններ
6. Արդյունաբերությունը ՀՀ-ում 2003, 2004, 2005, Եր., ՀՀ ԱՎԾ
7. Պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքները: 2002-2005թթ.
8. ՙՀայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները՚, ՙՊաշտոնական տեղեկագիր՚ ՓԲԸ, Երևան, 2005:
9. Աղանբեգյան Ա.Գ., Մկրտչյան Մ.Ց., Գևորգյան Մ.Ա., Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, Երևան 1999
10. Թադևոսյան Ա., Մանուկյան Ա., Օդաբաշյան Վ., Միջազգային մենեջմենթ (տեսության և փորձի վերլուծություն) Ուսումնական ձեռնարկ. Երևան 2004
11. Կիրակոսյան Գ. Ե. և ուրիշներ, Տնտեսագիտական բացատրական բառարան, Երևան, ՙՏնտեսագետ՚ 1999
12. Կոմերցիայի հիմունքներ. ուսումնական ձեռնարկ Ս.Բուլանիկյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Երևան 2003
13. Հայաստան. Ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ: Երևան 2005
14. Հայաստան 2020. սցենարների ժողովածու. Կ.Արիստակեսյանի խմբագրությամբ Երևան 2004
15. Հովսեփյան Մ.Գ., Հայաստանը միջազգային տնտեսական հանրությունում (ինտեգրման արդյունավետ ուղիները) Երևան 1998:
16. Հովսեփյան Մ.Գ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի և գլոբալիզացիայի գործընթացները Եր. 2001
17. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները Եր., ՙՏիգրան Մեծ՚, 2002
18. Տիգրանյան Ի. Տ., ՀՀ արտաքին շուկաների ընդլայնման ուղիները, պայմանագրային գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման հաշվետվություն: Եր. 2000
19. Ջրբաշյան Տ., Մելիքյան Ն., Ներդրումները Հայաստանում տնտեսական աճի գրավական. հիմնախնդիրներ, մոտեցումներ, լուծումներ:Երևան 2001
20. Քոթանյան Մ.Խ. Թորոսյան Թ.Շ., Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման նախադրյալները, Եր. 1992
21. Օդաբաշյան Վ., Թադևոսյան Ա., Մանուկյան Ա..: Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ: Երևան 2003
22. Абчук В.А. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Издательство «Союз», 2002.
23. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе, уч. пособие М. 2002.
24. Авдокушин Е.Ф. Международные экономичесие отношения. учебник. М. 2002
25. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
26. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М., 2000
27. Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие. — М.: Крон-Пресс, 1993.
28. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность. – М., 1999
29. Багиев Г.Л. , Тарасевич В.М. , Анн Х. / под общ. ред. Г.Л. Багиева, / Маркетинг – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999.

Հոդվածների Խումբ: 10.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2748 | Ավելացրել է:
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Հոկտեմբեր 2009  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022