ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 02.10.2022, 21:47
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2010 » Նոյեմբեր » 23 » Կրթսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորում կոլեկտիվում: Դիպլոմային աշխատանք: 51 էջ:
Կրթսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորում կոլեկտիվում: Դիպլոմային աշխատանք: 51 էջ:
17:00
Պլան

Կրթսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորում կոլեկտիվում

Ներածություն
Գլուխ 1.Միջանձնային հարաբերությունների հիմնախնդիրը հոգեբանամանկավարժական գրականության մեջ.
1.1.    Հաղորդակցման էությունը, միջոցները և գործառույթները. 
Գլուխ   2. Տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների դրսևորումը միջանձնային հարաբերություններում.
2.1. Հոգեկան  -  խառնվածք, հույզ, բնավորություն և զգացմունքի դերը միջանձնային հարաբերություններում.
2.2. Աշխարահայացք – մտածողություն, երևակայություն, հիշողություն, ուշադրության դերը միջանձնային հարաբերություններում.
Գլուխ 3. Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման ուղիներն ու միջոցները.
3.1. Կրթսեր դպրոցականների կոլեկտիվի ձևավորումն ու զարգացումը.
3.2. Դասղեկի դերը կրթսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում.
3.3. Դասղեկի դերը դասագործ ընթացքում.
3.4. Դասղեկի դերը արտադասարանական պայմաններում.
3.5. Խաղի դերը կրթսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում.
Գլուխ 4. Ընտանիքի դերը, դասի դերը, արտադասարանական աշխատանքի դերը, հասարակության դերը միջանձնային հարաբերությունների զարգացման և ձևավորման գործում.
4.1.  Ընտանիքի դերը.
4.2. Դասի դերը.
4.3. Արտադասարանական աշխատանքի դերը և հասարակության դերը միջանձնային հարաբերությունների զարգացման և ձևավորման գործում.
Գլուխ 5. Աշակերտական կոլեկտիվ.
5.1. Աշակերտական կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպում.
5.2. Ժամանակակից դպրոցի նպատակները.
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Բալյան Ա.Ա "Մանկավարժական հոգեբանության հարցեր” - Երևան:  Լույս, 1983.
2.    Էլկոնին Դ.Բ "Կրտսեր դպրոցականի ուսուցման հոգեբանություն” - Երևան: Լույս, 1975
3.    Էլոյան Տ.Ս "Ուսուցիչը և նրա գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները” - Երևան: Լույս, 1980
4.    Խուդոյան Ս. "Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները”-Երևան: Զանգակ-97, 2004.
5.    Կրուտեցկի Վ.Ա. "Մանկավարժական հոգեբանության հիմունքները”-Երևան: Լույս, 1976.
6.    Հարությունյան Ս. "Մարդու հոգեսեռական զարգացման հիմունքներ”. Եր., ԵՊՀ Հրատ., 2004
7.    Մանկավարժական հոգեբանության հարցեր /Խմբ.՝ Մ.Ա. Մազմանյան; խմբ.՝ Հ.Մ. Թուրունջյան ; Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. հայկ. պետ. մանկավարժ.ինուտ. - Երևան : Միտք, 1965
8.    Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ Խմբ.՝ Ա. Պետրովսկի - Երևան: Լույս, 1977
9.    Абрамова Г. "Возрастная психология”, М., Академический проект, 2000
10.    Адлер А. "Воспитание детей”, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998
11.    Божович Л. "Личность и ее формирование в детстве”, М., МПСИ, 1994
12.    Журавлев В.И. "Основы педагогической конфликтологии”, М., 1995.
13.    Кривцова С. "Учитель и проблемы дисциплины”, М., 2002
14.    Кулагина И.Ю. "Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет)”: Учебное пособие. - М.: Изд-во РОУ, 2006.
15.    Лобанов А.А. "Основы профессионально-педагогического общения”: Учебное пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений. - М.:Изд.центр «Академия, 2002.
16.    Овчарова Р.В. "Технологи практического психолога образования”: Учебное пособие для студентов вузов и практических работников. -- М.: ТЦ «Сфера, 2000.
17.    "Психическое развитие младших кольников”, под ред. Давыдова В., М., Педагогика, 1990
18.    "Практическая психология образования” под ред. Дубровиной И., М., ТЦ «Сфера, 1997
19.    Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Владос, 2001.
20.    Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М., 1991.


Հոդվածների Խումբ: Մանկավարժություն | Դիտումներ: 2760 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2010  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022