ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 02.10.2022, 22:59
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Ապրիլ » 10 » ՀՀ ներդրումային քաղաքականության առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ:
ՀՀ ներդրումային քաղաքականության առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ:
15:33
Բովանդակություն.

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

ԳԼՈՒԽ 1: Ներդրումային քաղաքականության էությունը, դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում

1.1    Ներդրումային քաղաքականության էությունը, խնդիրները, տարրերը և մշակման փուլերը
1.2    Պետության դերը ներդրումային գործընթացի կարգավորման մեջ
1.3    Ֆինանսական միջնորդների տեսակները, դրանց դերը ներդրումային քաղաքականության իրականացման գործում
1.4    Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
1.5    Օտարերկրյա ներդրումային քաղաքականություն
1.6 Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորումը և պետական երաշխիքները

ԳԼՈՒԽ 2: ՀՀ ներդրումային քաղաքականության առանձնահատկությունները

2.1 Պետության ներդրումային քաղաքականության ձևավորումը ՀՀ-ում
2.2 ՀՀ ներդրումային միջավայրի գնահատականը
2.3 Ֆինանսական միջնորդների գործունեությունը ՀՀ-ում
2.4 Ներդրումային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում

ԳԼՈՒԽ 3: ՀՀ ներդրումային քաղաքականության առաջնահերթ միջոցառումները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Հ.Բ.Ղուշչյանի խմբագրությամբ, "Մակրոտնտեսական կարգավորում”, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2002
2.    Ն.Գրեգորի Մենքյու, "Մակրոէկոնոմիկա”, Երևան 1997
3.    Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան, "Շուկայական տնտեսության հիմունքները”, Երևան 2002
4.    Վ.Օդաբաշյան, Ա.Թադևոսյան, Ա.Մանուկյան, "Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ”, Երևան 2003
5.    Լ.Հ.Բադանյանի խմբագրությամբ, "Ֆինանսներ և վարկ”, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003
6.    Ջեֆֆրի Դ.Սաքս, Լարրեյն Բ., "Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում”, Երևան 2002
7.    Ջեյմս Դ.Գոռթնի, Ռիչարդ Լ.Ստրոուպ, "Տնտեսագիտություն. Մասնավոր և հասարակական ընտրություն”, Երևան 1999
8.    Հարությունյան Ագապի, "ՀՀ տնտեսության իրական ներդրումները”, Երևան 2003
9.     ժ.Հ.ԿՐսՏՉՈ, "ԼվՉպրՑՌՓՌՌ”, ՍցՐր սպՍՓՌռ, ԾՏրՍՉՈ 2003
10.    խ.խ.ԼչՏվՌվՈ, "ԼվՉպրՑՌՓՌՌ”, ԾՏրՍՉՈ 2002
11.    "Տնտեսական աճը, անհավասարությունը և աղքատությունը Հայաստանում”, Քեյթ Գրիֆֆինի գլխավորությամբ ՄԱԶԾ-ի առաքելության զեկույցը աղքատության վրա մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցության մասին, Երևան 2002
12.    "Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները”, պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան 2004
13.    "Հայաստան-2020, զարգացման և անվտանգության ռազմավարություն”, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան 2002
14.    "Անկախության և անցումային 10 տարիները Հայաստանում”, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան 2001
15.    "Հայաստանյան զարգացումներ”, Q2/04 (#3)
16.    Արմինե Բաբոյան, "Ներդրումային մակրոտնտեսական միջավայրի բարելավման խնդիրները ՀՀ-ում”, "Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի” 3, Երևան 2004
17.    Աթոյան Կորյուն, Աթոյան Վարդան, "Հանրապետության ներդրումային բնագավառի իրավիճակային բնութագիրը”, "ՀՀ սոցիալ- տնտեսական արդի հիմնախնդիրները” •իտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան 2004
18.    Քրիստինե Առաքելյան, "Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսական աճի վրա”, "Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա” հանդես #7 (42), Հուլիս 2004
19.    "ՀՀ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի պաշտոնավարման 4 տարին”, "Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա” հանդես, #5 (40), Մայիս 2004
20.    ''Armenia Country Investment Profile 2003'', Armenian Development Agency
21.    ՀՀ Ազգային Ժողովի պաշտոնական ինտեռնետային էջ` www.parliament.am
22.    ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության պաշտոնական ինտեռնետային էջ` www.minted.am
23.    ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտեռնետային էջ` www.armstat.am
24.    "Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ. Հայաստան”-ի ինտեռնետային էջ` www.crrc.am
25.    ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտեռնետային էջ` www.cba.am
Հոդվածների Խումբ: 7.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 4222 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Ապրիլ 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022