ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Չորեքշաբթի, 05.10.2022, 22:44
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Հուլիս » 26 » Գնաճի կարգավորման մեխանիզմները գլոբալացման պայմաններում: Դիպլոմային աշխատանք: 63 էջ:
Գնաճի կարգավորման մեխանիզմները գլոբալացման պայմաններում: Դիպլոմային աշխատանք: 63 էջ:
18:41
Գնաճի կարգավորման մեխանիզմները   գլոբալացման պայմաններում

Ներածություն
Գլուխ1. Գների էությունը և առանձնահատկությունները համաշխարհային տնտեսության մեջ.
1.1.    Գների էությունը և ձևավորման մեխանիզմները.
1.2.    Առաջարկի և պահանջարկի տնտեսական առանձնահատկությունները  և  գնագոյացումը  համաշխարհային տնտեսության  մեջ
Գլուխ 2. Գնաճի ցուցանիշների դինամիկան գլոբալացման պայմաններում
2.1.  ՀՀ գնաճի ցուցանիշների վերլուծությունը
2.2. Գլոբալացման ազդեցությունը գնաճի վրա
2.3. Գնաճի կարգավորման մեխանիզմները գլոբալացման պայմաններում
Եզրակացություններ և առաջարկություներ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    <<Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում 2002 - 2006>> ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան 2007թ.
2.    А. И. Архипова, А. И. Нестеренко ”Экономика ” Москва 1998 г
3.    Կ.Մարքս և Ֆ.Էնգելս Կապիտալ,1954թ.
4.    Маршалл А., Принципы экономической науки / М.: Прогресс, 1993.
5.    Баликоев В. З., Общая экономическая теория: Учебное пособие / М.:, Изд-во ПРИОР,  Новосибирск, Изд-во ЮКЭА, 1999.
6.    Самуэльсон П., Экономика / М.: Прогресс, 1964.
7.    Учебник по основам экономической теории (экономика). В.Д. Камаев и коллектив авторов, "ВЛАДОС”, 1996 г.
8.    Каплински Р., Распространение положительного влияния глобализации. Какие выводы можно сделать на основании анализа цепочки накопленной стоимости. Препринт WP5/2002/3. Серия WP5, Москва, ГУ-ВШ, 2002 с. 26.
9.    Դրամավարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում, Եր. 2004, ՀՀ ԿԲ-ի պաշտոնական տեղեկագիր
10.    Սամուելսոն, Տնտեսագիտություն, հատ. 1
11.    Համաշխարհային զարգացման զեկույց 1997 Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ 1997 թ.
12.     ՀՀ արտաքին առևտուրը 2004թ, ԱՎԾ, 2005
13.     ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ 2004թ, ԱՎԾ, 2005
14.     Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին «Միջազգային առևտուր Երևան 2001
15.    Մենքյու Գ., Մակրոէկոնոմիկա, Երևան, 1999
16.     Մանասերյան Թ. «Նոր տնտեսական քաղաքականության ուրվագծերը                     Եր. 2000
17.     Артеменко В. Г., Беллендир М. В., Финансовый анализ, Учебное пособие, М., 1997
18.     Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. М.: Высшая школа, 1996 г.
19.     Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М.: Век, 1996 г.
20.    В.К.Ломакин. Мировая экономика. М.: Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998.
21.    Витин А., Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций, Вопросы Экономики, 1994
22.     Дэниелс Джон, Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. М.: Дело Лтд, 1994 г.
23.     Е.В.Ленский, В.А.Цветков. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы. М.: АФПИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1998.
24.     Ковалёв В. В., Управление финансами, ФВК ПРЕСС, М., 1998,
25.     Balance of Payments Manual, fifth edition, IMF, Washington D. C., 2003.
26.     Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000
27.    Ջ. Գոռթնի և Ռ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն, Երևան 199
28.    Փ. Սամուելսոն, Ու. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն, հատոր 1, Երևան 1995թ.
29.    Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում, Երևան 2002.
30.    В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцев, "Международные экономические отношение”, Москва 1998.
31.    "Международные экономические отношение”, под ред. д.э.н., проффесор Е.Ф. Жуков, Москва 1999.
32.    В.И. Ширай, "Мировая экониомика и международные отношения”, Москва 2003.
33.    П.В. Сергеев, "Мировая экономика, вопросы и ответы”, Москва 2000;
34.     Н.А. Миклашевская, А.В. Холопов, "Международная экономика”, Москва 2000.
35.      А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко, "Международная экономика”, Москва 2002

Հոդվածների Խումբ: 10.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2085 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Հուլիս 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022