ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 02.10.2022, 22:33
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Սեպտեմբեր » 11 » Կազմակերպությունում (որևէ ճյուղին պատկանող) մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և վերլուծությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 60 էջ:
Կազմակերպությունում (որևէ ճյուղին պատկանող) մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և վերլուծությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 60 էջ:
18:33
Պլան
Ներածություն
Գլուխ1.  Մոտիվացիոն   վաղ տեսություններ
1.1.    Բովանդակային տեսություններ
1.2.    Պրոցեսուալ տեսություններ
1.3.    Զորավիք լինելու տեսություն  
Գլուխ 2.  Մոտիվացիոն ժամանակակից տեսություն
2.1. Դուգլաս  Մակ - Գրեգորի տեսությունը
2.2.  Ֆրեդերիկ Հերցբերգի տեսությունը
Գլուխ 3. Կազմակերպության օրինակը`    Շահումյան Վին ՍՊԸ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Бреддин У. Менеджмент в организации. М.ИНФРА, 1997.
2.    Тихонравов Ю.В. Теория управления. Учебный курс. М.,Вестник, 1997.
3.    Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.
4.    Менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. М.М.Максимцова, А.В.Игнатьевой. М., ЮНИТИ, 1998.
5.    Միրզոյան Վ.Ա. Աշխատանքի պրոբլեմը արդի արևմտյան սոցիոլոգիայում: Եր., Հայաստանի ԳԱ հրատ.,1990.
6.    Общий курс менеджмента в таблицах и графиках. Учебник для вузов. Под ред. Б.В.Прыкина. М., ЮНИТИ, 1998.
7.    Общий менеджмент. Дайджест учебного курса (Под ред. А.К.Казанцева).-М.,ИНФРА, 1999.
8.    Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. М.,§Тандем¦ Изд.-во ЭКМОС, 1999.
9.    Fayol H. General and Industrial Management. Trans. J. Coubrough (Geneva: International Management Institute, 1930), p. 17
10.    Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992
11.    Дайле А. Практика контроллинга. М., Финансы и статистика, 2001
12.    Герчикова И.Н. Менеджмент. М., ЮНИТИ, 1995
13.    Drucker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices (New-York: Harper & Row, 1973)
14.    Киллен К. Вопросы управления. М., Экономика, 1981.
15.    Newman W. Constructive Control: Design and Use of Control Systems, 1975
16.    О. Адамс Р. Основы аудита. М., АУДИТ, 1995
17.    Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. М., Инфра – М, 1998
18.    ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը ՙԲանկերի գործունեության կարգավորման հիմնական տնտեսական նորմատիվնե¬րի մասին՚. ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, կանոնակարգ թիվ 2, (նոր խմբագրություն), հատուկ թողարկում, 1998
19.    Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управ¬ление и операции. М., ЦПЦ Вазар-Ферр, 1994.
20.    Мескон М.Б., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1992.
21.    Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебник, М., "Экономпресс”, 1998.
22.    Как провести социологическое исследование. Под ред. М.К.Горшкова, Ф.Э. Шереги. М., Политиздат, 1990.
23.    Պողոսյան Գ.Ս. Ինֆորմացիայի հավաքման մեթոդները սոցիոլոգիայում: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 198.
24.    Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. Учебное пособие. М., Высш.шк., 1989.
25.    Теория управления социалистическим производством. Под ред. О.В.Козловой. М., Экономика, 1979.
26.    Организация управления общественным производством. Под ред. Г.Х.Попова, Г.А.Джавадова, М., Изд-во Моск.ун-та, 1979.
Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1780 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Սեպտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022