ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Չորեքշաբթի, 28.09.2022, 09:02
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Սեպտեմբեր » 11 » Դատական իշխանության հասկացությունը, էությունը, խնդիրները և արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում: Դիպլոմային աշխատանք: 70 էջ:
Դատական իշխանության հասկացությունը, էությունը, խնդիրները և արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում: Դիպլոմային աշխատանք: 70 էջ:
19:34
Դատական իշխանության հասկացությունը, էությունը, խնդիրները և արդի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
Ներածություն

Գլուխ 1. Դատական իշխանության հասկացությունը և էությունը.
1.1.    Դատական իշխանության հասկացությունը.
1.2.    Դատական իշխանության էության ժամանակակից իրավական հայեցակարգը.
Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության համակարգային հիմնախնդիրները.
2.1. Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը.
2.2. Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության համակարգային հիմնախնդիրները.
2.3. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դերը ՀՀ  դատական իշխանության համակարգում.
Գլուխ 3. Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության դատավարական հիմնախնդիրները.
3.1. Ընդդատության օրենսդրական խնդիրները և հիմնահարցերը.
3.2. Դատավարական օրենսդրական խնդիրները և հիմնահարցերը.
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն
ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ
1. Հայաստանի անկախության մասին Հռչակագիր - ՀՀԳԽՏ 1990/16
2. Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին Հռչակագրին համապատասխան ընդունված օրենսդրական ակտերի մասինե ՀՀ սահմանադրական օրենք - ՀՀԳԽՏ 1990/23
3. Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք – ՀՀԳԽՏ 1991/4£
4.Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մասին ՀՀ օրենք – ՀՀԳԽՏ
1991/15
5. Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդի մասին ՀՀ օրենք – ՀՀԳԽՏ 1991/22
6. Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում զինվորական դատարան ստեղծելու մասին ՀՀ օրենք - ՀՀԳԽՏ 1992/15-1
7. ՀՀ դատարանների դատավորների որակավորման դասեր սահմանելու մասին ՀՀ օրենք – ՀՀԳԽՏ 1993/13
8. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական դատավարության օրենսգրքում,
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում և Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին                ՀՀ օրենք – ՀՀԳԽՏ 1994/13
9. Արդարադատության խորհրդի մասին ՀՀ օրենք - ՀՀ ԱԺՏ 1995/7
10. Սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ օրենք - ՀՀ ԱԺՏ 1998/1
11. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենք - ՀՀՊՏ 1998/12
12. Դատավորների կարգավիճակի մասին ՀՀ օրենք - ՀՀՊՏ 1998/15
13. Դատարանակազմության մասին ՀՀ օրենքը - ՀՀՊՏ 1998/15
14. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրք ՀՀՊՏ 1998/17
15. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը - ՀՀՊՏ 1998/20
 20. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
մասին օրենք - ՀՀՊՏ 2004/18
 23. Դատական ծառայության մասին ՀՀ օրենք - ՀՀՊՏ 2006/40
24. Դատական օրենսգիրք - ՀՀ ՊՏ 2007/20
25. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրքը ուժի մեջ մտնելու
մասին ՀՀ օրենք – ՀՀՊՏ 2007/20
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
26. Արդարադատության խորհրդի մասինե Հայաստանի Հանրապետության  օրենքը. Պ. Կորնուի փորձաքննությունը - Դատական իշխանություն,  2003-2004, թիվ 7-8
27. Բադիրյան Գ.Մ. Դատաիրավական բարեփոխումները և Հայաստանի Հանրապետության նոր դատական համակարգը - Երևան, Անտարես, 2002
28. Դանիելյան Գ. Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները
- Երևան,ԱՌՏ, 2004
29. Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր. Գիտական հոդվածների
ժողովածու - Երևան, Տիգրան Մեծ, 2005
30. Դիլբանդյան Ս.Ա. Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը
և իրավապահ մարմինները Երևան, Տիգրան Մեծ, 1999
31. Դիլբանդյան Ս. Քրեական դատավարության սկզբունքների հասկացությունը և
նշանակությունը/ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն£ Ընդհանուր մաս -Երևան, Երևանի պետ. համալսարան, 2000
32. Խաչատրյան Մ. Արդարացվածը քրեական դատավարությունում - Օրենք և
իրականություն, թիվ 17
33. Խաչատրյան Մ. Քրեական դատավարության տեսության և պրակտիկայի
հարցեր - Երևան,1995
34. Խրապանյուկ Վ. Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն - Երևան, Գոշ, 1997
35.  Հայաստանի Հանրապետություն, 1993, 14 ապրիլի
36. ՀՀ դատական համակարգում նախատեսվում է դատական նախադեպի  իրավունքի կիրառում - Դատական իշխանություն, 2005, թիվ 8
37. Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան
մարմինները - Երևան, Երևանի պետ. համալսարան, 2007£
38. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք - Երևան,
Երևանի պետ. համալսարան, 2003£
39. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք - Երևան, 2008
40. Համակարգը արմատական փոփոխությունների պետք է ենթարկվի -
Դատական իշխանություն, 2005, թիվ 6
41. Հարությունյան Գ. Իրավունքի գերակայության սահմանադրական
երաշխիքները - Երևան, Նժար, 2003
42. Հարությունյան Գ. Նախաբանի փոխարեն //Մեկնաբանություն. Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք -                        Երևան, 2005
43. Ղազարյան Ա. Նախադեպի իրավունքը քաղաքացիական իրավունքի երկրներում - Դատական իշխանություն, 2005, թիվ11-12
44. Ղազարյան Ա. Վճռաբեկ դատարանը որպես քաղաքականություն ձևավորող
մարմին - Դատական իշխանություն, 2007թ.
45. Ղազինյան Գ.Ս. Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և
իրավապահպան մարմինները -Երևան, Երևանի պետ. համալսարան, 2003
46. Ղազինյան Գ.Ս., Դիլբանդյան Ս.Ա.Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները - Երևան, 2003
47.  Ղամբարյան Ա. Արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմունքները
Հայաստանի Հանրապետությունում - Երևան, ՌՀՀ, 2006
48.  Ղամբարյան Ա. Արդարադատության սկզբունքների դասակարգման
խնդիրները - Դատական իշխանություն, 2005, թիվ4/

Հավելված

Հոդվածների Խումբ: Իրավագիտություն, իրավունք | Դիտումներ: 2942 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Սեպտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022