ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 24.01.2021, 22:43
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [30]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13748


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Նոյեմբեր » 13 » Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ: Թեզ: 80 էջ:
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ: Թեզ: 80 էջ:
19:26
Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1.Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.1.    Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների տնտեսական բովանդակությունը ըստ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների
1.2.    Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների դասակարգումը և վերլուծության նշանակությունը
1.3.    Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները և խնդիրները
Գլուխ 2. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծությունը
2.1. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը <<Անելիք բանկ>> ՓԲԸ – ի օրինակով
2.2. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  վերլուծությունը ըստ վարկատուների և փոխատուների
2.3. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  վերլուծությունը ըստ գոյացման և մարման ժամկետների
Գլուխ 3.  Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների  ինքնակտիվության վերլուծությունը
3.1. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  շրջանառելիության վերլուծությունը
3.2. Ոչ ընթացիկ ֆինանսական  պարտավորությունների  արդյունավետության վերլուծությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Լ.Հ. Բադանյան, Ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003
2.    Ա. Խարգսյան. Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005
3.    Լ.Հ. Բադանյան, Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ, Երևան 2008
4.    Бухгалтерский учет / Под ред. И. Е. Тишкова. – Мн., 1999.
5.    Անելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն ֆինանսական հաշվետվություններ,  2009 - 2010 թթ.
6.    Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության սհիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2
7.    Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3  
8.    Բանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը
9.    Բանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից
10.     ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009 թթ.
11.    Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина – М.: ИНФРА-М, 1995.
12.    Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 191 с.
13.    Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело ЛТД, 1994. — 128с.
14.    Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление.
М.: ИПЦ «Вазар–Ферро», 1994. —320 с.
15.    Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 1995. —300 с.
16.    Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке// Маркетинг. -  1996. -  №1. - с. 46–54
17.    Лысова И. Региональная статистика банковской системы констатирует // Экономика и жизнь. - 1997. -  №31. -  с. 4
18.    □Բանկերի և բանկային գործունեության մասին□ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.2006թ.) ՀՀ օրենքը
19.    ՀՀ օրենքը □Բանկերի և բանկային գործունեության մասին□, 30.06.96թ.
20.    ՀՀ օրենքը □ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին□, 30.06.96թ.
21.    ՀՀ օրենք □Բանկային գաղտնիքի օրենք□, 14.10.1996թ.
22.    □ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին□, □ՀՀ բանկերի և բանկային գործունեության մասին□, □ՀՀ օրենքների կիրառության մասին□ ՀՀ Գերագույն խորհրդի որոշումը՝ 30.03.1993 թ.։
23.    □Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության տնտեսական նորմատիվները□, Կանոնակարգ 2
24.    ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ, 1994-2005թթ.
25.    ՀՀ բանկային համակարգը, Զարգացումը, Վերայսկողությունը, Կարգավորումը, 1998-2005թթ.
26.    ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումներ 2005-2007թթ.
27.    ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումներ 2006-2008 թթ.
28.    Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան □Բանկային գործ□, Երևան, □Նաիրի□, 2003թ.
29.    □Բանկային գործ□ Բագրատ Ասատրյան, Երևան, 2004թ.
30.    Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի զարգացման տեսլական
31.    ՀՀ Կենրոնական բանկի կանոնադրություն, 02.07.2003 թ.
32.    Վարկանիշ, տեղեկատվական վերլուծական ամսագիր, 2002թ., 4(8)
33.    ՀՀ դրամավարկային քաղաքակաանության ծրագիր 2007
34.    "Банковское дело” учебник под. ред. Лаврушина О. И. , Москва 1992г.
35.    "Банковское дело”  под. ред. Колесникова В. И. , Кроливецкой Л. П. , Москва 1995г.
36.    Панова Г. С. "Анализ финансового состояния коммерческого банка”
37.    Вера Смит "Происхождение центральных банков",Р. S. King & Son Ltd., Westminster, England, 1936 г.
38.    Банковская система России, Настольная книга банкира.т. М., 1995, с.60.
39.    www.cba.am
40.    www.banks.am
41.    www.anelikbank.am

Հոդվածների Խումբ: 4.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2050 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021