ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Երկուշաբթի, 03.10.2022, 00:34
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Նոյեմբեր » 22 » Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության կառավարում (Մարիաննայի նյութերով): Դիպլոմային աշխատանք: 60 էջ:
Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության կառավարում (Մարիաննայի նյութերով): Դիպլոմային աշխատանք: 60 էջ:
22:05
Բովանդակություն
Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության կառավարում (Մարիաննայի նյութերով)
Ներածություն
1.    Թեմայի արդիականությունը
Գլուխ  1. Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության հասկացությունը
1.1.    Ապրանքների մրցունակության հասկացությունը և էությունը
1.2.    Կազմակերպության մրցունակության  հասկացությունը և էությունը
1.3.    Ապրանքների և կազմակերպությունների մրցունակության կառավարման  էությունը
2.     Հիմնական խնդիրները
Գլուխ 2. Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության  կառավարումը ՀՀ  կազմակերպության նյութերով  (Մարիաննա  ընկերություն)
2.1.    Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության  հիմնախնդիրները
2.2.    Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության   գործունեության վերլուծությունը
2.3.    Միջազգային փորձը
3.    Առարկան, օբյեկտը
Գլուխ 3. Ապրանքների և կազմակերպության մրցունակության բարձրացման ուղղիները կազմակերպության նյութերով (Մարիաննա  ընկերություն)
3.1. Ընկերության կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Учебник М. Норма, 1997 г.
2.    Лиорац М. А. , Лежкин Е.Д. ,Исследование непродовольственных товаровե 1988 г
3.    Федоров М.В. и др ,экспертиза качества товаровե. М.Экономика, 1984 г. Парамонова Т.Н. ,Экспресс-методы оценки качества непрод. Товаров, М. Экономика, 1988 г.
4.     Козлова В. А. и др. Товароведение непродовольственных товаров Справочник товароведа непродовольственных товаров в 3 книгах. М. 1983 г.
5.    M. Мак - Дональд, Стратегическое планирование маркетинга, М, Питер, 2000 ст 247.
6.    Абрамова П.П. ,Маркетинг: вопросы и ответыե// М:1994 г.
7.    Академия рынка:  Маркетинг:  Пер. с фр./ Арман Дайан и др. - М.: Экономика, 1993. - 574
8.    Г.Ассель, Маркетинг, принципы и стратегия  Москва 1999г.
9.    Дж. М. Эванс, Б. Берман "Маркетинг", М., "Экономика", 1993
10.    Джон Ф.Литл, Основы маркетинга 1997
11.    Котлер Ф., Основы маркетинга // пер. с англ. В. Б. Боброва – С-Пб: 1994г.
12.    Котлер Филипп. Маркетинг в третьем тысячелетии. – СПб., 2001.
13.    Մամիկոնյան Մ. □ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները□, Երևան 1997.
14.    Գրիգորյան Գ.Ա., Գրիգորյան Կ.Կ. □Արտադրական ֆոնդերը, ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ□, Երևան 2000,
15.    □Դուստր Մարիաննա□ ՍՊԸ - ի բիզնես - ծրագիր
16.    Մարգարյան Լ, Սիմոնյան □Աշխատանքի կազմակերպումը, նորմավորումը, վարձատրությունը ագրոպարենային համակարգի ձեռնարկություններում□, Երևան 2005.
17.    Донсков С.В. и Н.Я. Ибрагимов "Экономика пищевой промышленности”, М: 1981
18.    Коваленко Н.Я. "Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков”, М: 1998
19.    Экономика сельского хозяйства пօд ред. Академика Васхинил В.А. Добрынина. М: 1990,  С 238
20.    Экономка пщевой промышленности под ред. О.В. Вассиленко и С.В. Донсковой, М: 1989
21.    Петренко И.Я., Чухинов П.И. "Экономика сельскохозяйстенного производства” Алма - Ата 1999

Հոդվածների Խումբ: 11.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1762 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022