ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 20.07.2019, 09:14
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Նոյեմբեր » 22 » Ձեռնարկության ‎‎ֆինանսական առողջացման քաղաքականությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 59 էջ:
Ձեռնարկության ‎‎ֆինանսական առողջացման քաղաքականությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 59 էջ:
23:33
Պլան
Ներածություն …………………………………………………………..2
Գլուխ1. Տնտեսության իրական հատվածի անվճարունակ կազմակերպության կառավարման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1.    Ֆինանսական կայունության և առողջացման տեսամեթոդական հիմքերը…………………………………………………………….5.
1.2.    Անվճարուն ակ կազմակերպոթության կառավարման օրենսդրական հիմքերը…………………………………………..11
1.3.    Սնանկացման հավանական վտանգի գնահատման տնտեսավիճակագրական մեթոդները…………………………15
Գլուխ2. Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման առաջարվող ուղիները
2.1.Կազմակերպության առղջացման արդյունավետության գնահատման հիմնական չափանիշները……………………………..20
2.2.Ֆինանսական առողջացման հնարավորություների վերլուծությունը և դրա ուղիները…………………………………………………………40
2.3 Կազմակերպությունների կայունացման հնարավորությունների վերլուծությունը  և ֆինանսական առողջացման ծրագիր……….48
Եզրակացություն………………………………………………………..56
Օգտագործված գրականության ցանկ …………………………….59

1.    Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, □Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում□, Երևան 2002.
2.    Աշոտ Մաթևոսյան, Արդյունաբերական կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման հիմնահարցերը, Երևան` 2009թ.
3.    Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
4.    Авдокушин Е.Ф., Международные экономические отношения, Москва 1997;
5.    В.И. Ширай, "Мировая экониомика и международные отношения”, Москва 2003.
6.    Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպությունում, Եր, 2000թ.
7.    Բայադյան Ա., Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը, Ե., Ասողիկ 1996
8.    Բայադյան Ա,մ Տնտեսվարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան, Եր, Ասողիկ, 2001
9.    Սուվարյան Յու., և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., Տնտեսագետ, 1999
10.    Գործարարության պլան (մեթոդական պլան), Եր., 1999
11.    Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-1997, Աղյուսակներ.
12.    Մեթոդաբանություն. Վերլուծություն.  վիճակագրական ժողովածու, Եր.,  2000.
13.    Առաքելյան Կ. Ա. , Կազմակերպության  տնտեսական  գործունեության վերլուծություն : Ուսումնական  ձեռնարկ . - Եր. , Զանգակ – 97 , 2006
14.    ՀՀ օրենքը <<Ձեռնարկությունների ֆինանսական սնանկացման մասին>>, Երևան, 1995.
15.    Артеменко В. Г., Беллендир М. В., Финансовый анализ, Учебное пособие, М., 1997 
16.    Ковалёв В. В., Финансовый анализ: Управление капиталом, Выбор инвестиций. Анализ отчетности, 2-е издание., препаб. и допол., М., Финансы и статистика, 1997
17.    Ковалёв В. В., Управление финансами, ФВК ПРЕСС, М., 1998
18.    Ефимова О. В., Финансовый анализ, М: Б-ка журнала ,Бухгалтерский учет, 1996
19.    Ковалев А.М. Привалов В.П., Анализ финансового состаяния предприятия. М., 1997.
20.    Д. Ван  Хорн , Дж . Вахович  , мл .   Основы  финансового  менеджмента  12-е издание : Пер. с  англ . – М .: ООО  ''И . Д . Вильямс '' , 2007.
21.    В. В. Бочаров. Финансовый  анализ. Краткий  курс. 2-е издание – СПб .: Питер , 2008.
22.    Տեղեկատվական  աղբյուրը  □Շահումյան Վին□ ՍՊԸ  2009-2010թթ

Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2643 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019