ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Հինգշաբթի, 01.12.2022, 02:25
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15795


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Նոյեմբեր » 22 » Արտահանման ուղղվածություն ունեցող ոլորտների ու կազմակերպությունների պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ
Արտահանման ուղղվածություն ունեցող ոլորտների ու կազմակերպությունների պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ
23:59
Արտահանման ուղղվածություն ունեցող ոլորտների ու կազմակերպությունների պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները
Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1 .  Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը.
1.1    Արտաքին  առևտրի  տեսությունները.
1.2    Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները
Գլուխ 2.  ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության ընդհանուր բնութագիրը, արտաքին առևտրի ռեժիմը և  քաղաքական աշխարհագրությունը
2.1. ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության ընդհանուր բնութագիրը և արտաքին առևտրի ռեժիմը
2.2. ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը և քաղաքական աշխարհագրությունը
2.3. Արտահանման խթանման քաղաքականության բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2.4. ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիրներ
Գլուխ 3. ՀՀ արտահանման ուղղվածությունը □Թամարա□ ՍՊԸ –ի օրինակով
Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ
 
1.    ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք, 2000,
2.    Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ- տնտեսական վիճակը 1999-2005թթ. հունվար- դեկտեմբերին, վիճակագրական ժողովածուներ, Երևան, ՀՀ ԱՎԾ,
3.    Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ ԱՎԾ 2005,
4.    ՀՀ կառավարության որոշումը □ՀՀ ապրանքների ներմուծման և արտահանման լիցենզավորման կարգի մասին□ 17.01.1995,
5.    ՀՀ արտաքին առևտուրը, Երևան ,ՀՀ ԱՎԾ 1999-2004,
6.    Դարբինյան Ա.Վ., □Հայաստանը միջազգային տնտեսական ինտեգրացման գործընթացում, Երևան 2000,
7.    Մարկոսյան Ա., □Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում□, Երևան ԱՌՏ,2002,
8.    Թորոս Թորոսյան □Միջազգային տնտեսագիտություն□, Երևան 2003,
9.    Ա.Առաքելյան, Գ. Հայրապետյան □Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա□ Երևան ԱՌՏ, 2004,
10.    Հովակիմյան Ա.Մ.□Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ□, Երևան 2002,
11.    Ղուշչյան Հ.□Մակրոտնտեսական կարգավորում□, Երևան, 2003,
12.    Հաստեդ Ս., Մելվին Մ. □Միջազգային տնտեսագիտություն□, հատոր 2, □Միջազգային առևտուր□, Երևան, 2001,
13.    Մ. Գ. Հովսեփյան □Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի և գլոբալիզացիայի գործընթացները (հնարավոր հետևանքները  ՀՀ համար)□, Երևան 2001,
14.    Томас А. Пугель, Питер Х. Линдерт §Международная  экономика¦, Москва, 2003,
15.    Киреев А. П., Международная экономика, Часть первая, Международные отношения, 1997,
16.    В. Е. Рыбалкина, Международные экономические  отношения, 5-е нздание, Москва 2004,
17.    Вазможности оптимизации торговых отношений между странами Южного Кавказа, Ереван 2003,
18.    §Диаспора нефть и розы¦ , Чем живут страны  Южного Кавказа, Ереван 2005,
19.    К. Микалополус, Г. Тарр, §Торговая деятельность и политика в Новых Независимых Государствах¦ , Всемирный банк, Вашингтон 1996,
20.    □Գործարար միջավայրը` Հայաստանի զարգացման հիմնական գործոն□, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան 2003,
21.    Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն, Արտահանման խրախուսման ազգային ռազմավարական ծրագրի հայեցակարգ, Երևան 2005,
22.    Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն, ամսագիր, մարտ/ապրիլ 2004,
23.    Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, □Հայաստան□, մայիս-հունիս, 2005,
24.    Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, □Հայաստան□,մարտ-ապրիլ, 2005,
25.    Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, □Հայաստան□,նունվար 2002


Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1621 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Նոյեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022