ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 20.07.2019, 09:12
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Դեկտեմբեր » 20 » Ձեռնարկության բիզնես պլանը, ցուցանիշները և իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ կաթնամթերքի շուկայում: Դիպլոմային աշխատանք: 69 էջ:
Ձեռնարկության բիզնես պլանը, ցուցանիշները և իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ կաթնամթերքի շուկայում: Դիպլոմային աշխատանք: 69 էջ:
20:02
Բովանդակություն
Ձեռնարկության բիզնես պլանը, ցուցանիշները և իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ կաթնամթերքի շուկայում
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության բիզնես պլանը և նրա  և նրա մշակման տեսամեթոդաբանական  հիմնահարցերը
1.1.    Բիզնես պլանի հիմնական ձևերը, կառուցվածքը, մշակման սկզբունքնեհո և մեթոդները
1.2.    Ձեռնարկության բիզնես պլանի բովանդակությունը
Գլուխ2.  Կազմակերպության արտաքին  և ներքին միջավայրի  փոփոխությունների հետազոտությունը  <<Դուստր Մարիաննա>> - ի օրիակով
Գլուխ3.  Մարքեթինգի կառավարման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները □Դուստր Մարիաննա□ ՍՊԸ-ում
3.1. Մարքեթինգի կառավարման առանձնահատկությունները □Դուստր Մարիաննա□ ՍՊԸ-ում
3.2. Մարքեթինգի զարգացման ուղղությունները □Դուստր    Մարիաննա□ ՍՊԸ կազմակերպությունում
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Արշակյան Ա.Հ.Արտադրության գործոնների օգտագործման կազմակերպումը և պլանավորումը շուկայական էկոնոմիկայում, Երևան 1997
2.    Բայադյան Ա., Տնտեսվարող սուբյեկտնեի գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը, Ե., Ասողիկ 1996թ.
3.     Ковалёв В. В., Управление финансами, ФВК ПРЕСС, М., 1998թ.
4.     Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под. Ред. Е. С. Стояновый, М., Перспектива, 1996.
5.    Մենեջմենթ, Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհ. խմբագրությամբ, 2009թ.
6.    Պ. Գ. Ասատրյան, □Հիմնական սննդամթերքների սպառման մակարդակը ՀՀ-ում□, Գյուղէկոնոմիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի ժողովածու, Երևան 2008.
7.    Абчук В.А. Азбука маркетинга - СПб: Изд – во ,Союз, 1998.
8.    Амблер Т. Практический маркетинг/Пер. с англ. Под общей ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Издательство ,Питерե, 1999.
9.    Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций.-М.: ИНФРА-М, 1999
10.    Бурцева, Т.А.  В.С. Сизов, О.А. Цень Управление маркетингом Москва 2005
11.    Годин А.м. 8-е издание,  Москва 2009г.
12.    Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Издательство ,Финпресс, 1999
13.    Данченок Л.А., Ласковец С.В. Управление маркетингом: Учебно-методический комплекс. Издательство: ЕАОИ Год: 2008
14.    Данько Т.П. Управление маркетингом ИНФРА-М, 2001
15.    Дж. Эванс, Б. Берман, Маркетинг, Москва, 1997г
16.    Дурович А.П. Маркетинг в предприниматеьской деятельности.-Мн.:НПЖ <<Финансы, учет,аудит>>,1997
17.    Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг  В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ.изд.- К.; М.; Спб.: Издат.дом ,Вильямсե, 1998.
18.    Ф. Котлер, Маркетинг, Учебник- 2_е изд. СПБ. Питер, 2006г.
19.    Н.К.Моисеева, М.В.Конышева Управление маркетингом  Москва 2002г.
20.    www.marketingpower.com
21.    www.mariannadairy.com
22.    www.marketingist.ru
23.    www.businesspriem.ru

Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1562 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Դեկտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019