ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 16.06.2019, 20:43
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Դեկտեմբեր » 20 » Ուշ բրոնզեդարյան զենքեր: Դիպլոմային աշխատանք: 53 էջ:
Ուշ բրոնզեդարյան զենքեր: Դիպլոմային աշխատանք: 53 էջ:
20:33

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Ուշ բրոնզեդարյան զենքեր
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուշ բրոնզեդարարյան դարաշրջանը
Գլուխ 2. Ուշ բրոնզեդարյան զենքերը և դրանց տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Համլետ Մարտիրոսյան, Հայկական ժայռապատկերների և հին աշխարհի գրային համակարգերի ծագումնաբանական առնչությունները
2.    Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան, Անժելա Տերյան, Երևան 2002թ.
3.    Գ. Կարախանյան, Պ. Սաֆյան, Սյունիքի ժայռապատկերները, Երևան, 1970թ.
4.    Հ. Մարտիրոսյան, Գեղամա լեռների ժայռապատկերները, Երևան, 1981 թ.
5.    Հ. Մարտիրոսյան, Գիտությունն սկսնում է նախնադարում, Երևան, 1978 թ.
6.    Ա. Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Երևան, 1973 թ.
7.    Բրոնզեդարյան մշակույթը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիայի երկրներում = Bronze Age culture in South Caucasus and Middle Asia / Խմբ.՝ Ա. Խալաթյան; Լոռի-Փամբակի երկրագիտ. թանգարան. - Bronze Age Culture in South Caucasus and Middle Asia - Երևան : Փրինթինֆո, 2005 թ.
8.    Հայ ժողովրդի պատմություն: (Սկզբից մինչև մեր օրերը):   /Հրանտ Աբրահամյան; Խմբ.՝  Գ.Մ. Գեղամյան. - Երևան:        Զանգակ - 97, 2004 թ. 
9.     Հայոց պատմություն Խմբագիրներ` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Կարապետյան պ.գ.թ., դոցենտ Է. Գևորգյան Գրախոսներ` պ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Մինասյան պ.գ.թ., դոցենտ Հ. Մուրադյան.
10.    Հովհաննես Դրասխանակերտցու <<Հայոց Պատմությունը>> և Մովսես Խորենացին, 1991 թ.
11.    Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն (հնագույն ժամանակներից մինչ— XVIII դարի վերջը), 1989թ.
12.     Հայոց պատմություն:/Սկզբից մինչև 1784 թվականը , եղադրվել է Առաքելյան Լիանաի կողմից Sat, 2011-03-19 13:43-ին Ե.:Երևանի համալս., 1985թ.
13.    Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, Երևանի համալս. հրատ., 1983թ.
14.    Ադոնց Ն., Երկեր (հինգ հատորով), Հ. Ա, Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 2006 թ.
15.    Ալիշան Ղ., Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Երևան, 2002 թ.
16.    Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ.Ա, Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 1971 թ.
17.    Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ.II, Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 1973 թ.
18.    Աճառյան Հ., Հայերենի արմատական բառարան, հ. Գ, Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 1977 թ.
19.    Բարսեղյան Լ., Հայոց գիրը Մաշտոցից շատ առաջ, Գիտություն և տեխնիկա, 1964 թ.
20.    Բառգիրք Հայոց, Մատենադարան,  Հայկ ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1975 թ.
21.    Գալֆայան Ս., Մխիթարյան Լ., Հայկական միջնադարյան զարդարվեստը` որպես ազգային տեքստիլ տեխնոլոգիաների ամրագրման միջոց, Պատմա-բանասիրական հանդես,  ՀՀ  ԳԱ հրատ., Երևան, 2002 թ.
22.    Դուրեան Եղիշէ, Հայոց հին կրօնը կամ հայկական դիցաբանութիւն, Երուսաղեմ, տպ. ս. Հակոբյանց, 1933 թ.
23.    Իգիթյան Տ., Գորգերի արտադրության տեխնոլոգիան, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1952 թ.
24.    Խանզադյան Է. Վ., Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթը մ.թ.ա. III հազարամյակում, Երևան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967 թ.
25.    Խեչումյան Վ., Գիրք գրոց, Երևան, Սովետական գրող,  1978 թ.
26.    Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, Երևան, ՀՍՍՀ  ԳԱ հրատ., 1971թ.
27.    Հարությունյան Ս., Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, պաշտամունքն ու դիցարանը, Երևան, Մուղնի հրատ., 2001 թ.
28.    Հայագիտական մատենաշար Բազմավէպ 33, Հ. Տաճատ Եարտըմեան
29.    Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1977 թ.
30.    Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 12, Երևան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986 թ.
31.    Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն, Երևան, Սովետական գրող հրատ.,1978 թ.
32.    Հացունի Վ., Պատմութիւն հին հայ տարազին, Վենետիկ, Ս.Ղազար, 1923թ.
33.    Ղազարյան Ռ. Ս., Գրաբարի բառարան, Անթիլիաս, Լիբանան, 2004 թ.
34.    Մալխասյանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հ.III,  Հայկ,  ՍՍՌ պետ. հրատ,Երևան, 1944 թ.
35.    Մալխասյանց Ստ., Հայերեն բացատրական բառարան, հ.I,  Հայկ,ՍՍՌ պետ. հրատ., Երևան, 1944 թ.
36.    Մանանդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ.Ա, Երևան, 1944 թ.
37.    Մարգարյան Ա.Հ., Հայկական գորգեր, Երևան, Հայաստան հրատ., 1986 թ.
38.    Մնացականյան Ա., Հայկական զարդարվեստ, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1956 թ.
39.    Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, Երևան, Գասպրինտ ՍՊԸ տպագրատուն, 2003 թ.
40.    Պատրիկ Առաքել, Հայկական տարազ, Երևան, Սովետական գրող հրատ., 1983 թ.
41.    Տաղավարյան Ն., Հայոց հին կրօնները, Կ.Պոլիս, պտագր. Զ.Մատթևոսեանի, 1909 թ.
42.    Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց, Երևան, Հայաստան, 1968 թ.
43.    Ֆրեզեր Ջ. Ջ., Ոսկե ճյուղը (Մոգության և կրոնի ուսումնասիրություն), Երևան, Հայաստան, 1989 թ.
44.    Мантуров В.О., Лекции по теории узлов и их инвариантов. М.: Эдиториал УРСС, 2001.
45.    Հնագիտական աշխատանքները Հայաստանի նորակառույցներում, (1986-87 թթ. Պեղումների արդյունքները) հ.I, Հայաստանի ԳԱ հրատ., 1993 թ.
46.    М.: Критерион, 2002, (Mircea Eliade. Histoire des croyances et des idees religieuses. Tome II. De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme. P.: Payot, 1978.  Перевод Н.Б.Абалаковой, С.Г.Балашовой, H.H.Кулаковой и A.A.Старостиной)
47.    Annie C.Marshall, Armenian Embroidery, "The New Armenia", vol.XII,No.7, July, 1920, New York.
48.    Keith Devlin, Unravelling the myth, http://www.guardian.co.uk/science/2001/sep/13/physicalsciences.highereducation.
49.    Odian Kasparian A., Armenian Needlelace and Embroidery, EPM Publications McLean, Virginia, 1983.

Հոդվածների Խումբ: Պատմություն | Դիտումներ: 1211 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Դեկտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019