ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 20.07.2019, 09:11
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Դեկտեմբեր » 20 » Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը: Դիպլոմային աշխատանք: 65 էջ:
Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը: Դիպլոմային աշխատանք: 65 էջ:
20:49
Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական կապիտալը
1.1.    Հիմնական կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը, կազմը  և  կառուցվածքը
1.2. Հիմնական միջոցների ձևավորման աղբյուրները
Գլուխ 2. Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
2.1. Հիմնական կապիտալի մաշվածությունը և ամորտիզացիան
2. 2  Հիմնական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
Գլուխ 3. Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը և օգտագործման բարելավման ուղիները
3.1. Հիմնական կապիտալի վերարտադրությունը և ձևերը
3.2.Հիմնական կապիտալի օգտագործման բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    В.П. Грузинов, " Экономика предприятия”, М., 2003г
2.    В.Д.Грибов, В.П.Грузинов,  "Экономика предприятия”, М., 2006г.     
3.    И.А. Сафронов, "Экономика организации”, М., 2006г
4.    Т.В Муравьева, ”Экономика фирмы”, М., 2002г.
5.    Ю.И.Любимцев, "Цикл воспроизводства и амортизации основных фондов”, М.,1973
6.    В.Я. Горфинкель, " Экономика предприятия”, М.,1998г
7.    В.А.Воротилов, "Накопление и обновление основных фондов”,М., 1980г
8.    Ч.П. Хунгуреева, "Экономика предприятия”, М., 2004
9.    О.П.Коробейников,  Д.В. Хавин , "Экономика предприятия”, М., 2003
10.    О. И. Волков, "Экономика предприятия (фирмы) ",Москва "ИНФРА-М” 2004г.
11.    Н. Л. Зайцев, "Экономика промышленнного предприятия”, М., 1998г
12.    Е. К. Смерницкая "Экономические показаели промышленности" Москва 1989г.
13.    Г. В. Савицкая "Анализ хозяйственной деятельности предприятия”, Минск "Новое знание”, 2000г.
14.    М. С. Абрютин, А. В. Грачев "Анализ Финансово-экономической деятельности предприятия”, Москва ,"Дело и сервис”, 1998г.
15.    Л. Н. Чечевицина  "Экономический анализ” , Москва, "Финикс” 2001 г.
16.    М. И. Баканов, А. Д. Шеремет "Теория экономического анализа”, Москва "ИНФРА-М” 2001г.
17.    М. М. Голдин "Износ основных фондов предприятий в условиях НТП”, Москва 1986г.
18.    Т. В. Карпей, Л. С. Лазученкова "Экономика, организация и планирование промышленного производства” ,Минск ,”Дизайн ПРО”, 1999г.
В. Я. Горфинкель "Экономика предприятия” ,Москва ,1998г.
19.    Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա □Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ□, Երևան 2004թ.
20.    Հ. Խաչատրյան, Հ. Վարդապետյան □Աուդիտը և գործնական հաշվապահական հաշվառումը Հայաստանում□ ,Երևան ,□Նաիրի□ 1998թ.
21.    Գ.Շախոյան, □Հիմնական ‎ֆոնդերի նորացման տնտեսական պրոբլեմները□, Երևան,1975թ
22.    Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք
23.    Բաժնետիրական Ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք
24.    Լ. Ի. Ինտին □Սոցիալիստական արդյունաբերության էկոնոմիկա□, □Լույս□ Երևան 1977թ.
25.    Կ. Մարքս □Կապիտալ□ հ. II, Կուսհրատ, Երևան, 1936թ.
26.    Ս. Ս. Նորեկյան □Արդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումը□ Երևան 1986թ.
27.    Մ. Ս. Մելքույան □Բիզնես էկոնոմիկա□, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000թ.
28.    Լ. Հ. Բադանյան □Ֆինանսներ և վարկ□,ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003թ.
29.    www.referat.ru
30.    www.5ballov.ru
31.    www.economicus.ru
32.    www.lib.vvs.ru
33.    www.libnet.ru
34.    www.ereport.ru

Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1433 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Դեկտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019