ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 24.10.2021, 22:13
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15765


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Ապրիլ » 1 » Գույքային ապահովագրության և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Թեզ: 99 էջ:
Գույքային ապահովագրության և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Թեզ: 99 էջ:
15:31
Պլան
Գույքային ապահովագրության և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Ներածություն ---------------------------------------------------
Գլուխ 1. Տեսական հարցադրումներ ------------------------
1.1.    Հիմնական հասկացությունները --------------------
1.2.    Պատմական ակնարկ -----------------------------------
Գլուխ 2. Ուսումնասիրությունները ՀՀ – ում
    2.1. Թվեր---------------------------------------------------------
    2.2. Օրենքներ, ծրագրեր -----------------------------------
Գլուխ 3. Ուղղություններ ---------------------------------
Եզրակացություն---------------------------------------------
Օգտագործված գրականության ցանկ --------------

1.     Աբգարյան Հ.,Ապահովագրությունը շուկայական տնտեսությունում,          Երևան 2004թ.
2.    Ապահովագրական տեղեկագիր – Հայաստանի ապահովագրական շուկան և նրա պետական կարգավորման համակարգը – թիվ 1, 2, 3 Հ.Հ. Գուլյանի  ընդ. խմբագրությամբ / Եր. 1999, Ապահովագրական շահերի պաշտպանության հայկական ասոցիացիա.
3.    Ապահովագրության մասին, ՀՀ օրենք, 09.04.2007 թ.
4.    Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունների ձևը հաստատելու մասին 26.06.2007 թվականի թիվ 197 Ն որոշում.
5.    Ապահովագրության տեղեկագիր  -  Հայաստանի ապահովագրական շուկան և նրա պետական կարգավորման համակարգը, թիվ – 1-10.
6.    Ардатова "Страхование в вопросах и ответах", 2005 г.
7.    Ավագյան Գայանե, Ապահովագրական մարքետինգ,  Երևան 2005թ.
8.    Базилевич В. Развитие страхового рынка – стратегический фактор капиталообразования.—Экономика Украины, 1997, № 6.
9.    Бабенко В. Каналы распределения страховых услуг в промышленно развитых странах.—Экономика Украины, 1997, № 7.
10.    Балабанов И. Т.,  Риск-менеджмент. М., 1996.
11.    Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. СПб: Питер, 2001 г.
12.    Бланд Д. Страхование: принципы и практика.– М.: Финансы и статистика, 1998.
13.    Бендина Н.В. – М., 200, Страхование /Сост.
14.    Гвозденко А.А. Основы страхования.–М. 1998"Финансы и статистика”, 1998г.
15.    Журавлев Ю.М.  Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров – М.,1993.
16.    Կանոնակարգ 30.  "Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը
17.    Կարգ ապահովագրական պահուստների ձևավորման և տեղաբաշխման.
18.    Կարգ ՀՀ ապահովագրական գործունեության լիցենզավորման.
19.    Կարգ ապահովագրական միջնորդային գործունեության լիցենզավորման.
20.    Кэмбелл Р.  Макконнелл, Стэнли Л. Брю, Экономикс,  (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992
21.    ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 1999 թ.
22.    ՀՀ Կառավարության 368 որոշում ապահովագրական պահուստների ձևավորման և տեղաբաշխման մասին, 1996թ.
23.    ՀՀ Կառավարության 368 որոշում Հայաստանի Հանրապետությունում պհովագրական գործունեության լիցենզավորման մասին, 1996թ.
24.     Ճուղուրյան Ա. Ապահովագրական գործ,  Եր. 2007թ.
25.    Շախով Վ, Ապահովագրություն, 1998
26.    Шахов  В.В.. "Введение в страхование”, Издание второе, М., "Финансы и статистика”, 1999г.
27.    Шахов В.В. Страхование как самостоятельная экономическая категория//Финансы - 1997г. - № 2.
28.     Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.
29.    В.В.Шахов, ,Введение в страхование, Москва, ,Финансы и статистика, 1999г.
30.    Черненко "Страхование в вопросах и ответах", 2005 г
31.    Чепурин, Курс экономической теории,  Киров, АСА 2002.
32.    Рейтмана Л. И.-  М.: 1992.Страховое дело. 1992.
33.    Родионова В.М. ,Финансы / Финансы и статистика, 1995г.
34.    Силласте Г. Рынок страховых услуг. // Финансы. - 1997. - №10.
35.    Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования.– М.: Анкил, 2000.
36.    Федорова  Т. А.  "Страхование" 2-е издание, 2006 г.
37.    Федорова М. Основы страховой деятельности.– М.: БЕК,1999 г.
38.    Фогелъсон Ю. Б. Комментарий к страховому законодательству. -М.:              Юрист, 2000.

Հավելված ----------------------------------------------------

Հոդվածների Խումբ: Ապահովագրություն | Դիտումներ: 1546 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Ապրիլ 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021