ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 24.10.2021, 22:58
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15765


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Ապրիլ » 1 » Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը և դրա առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 65 էջ:
Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը և դրա առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք: 65 էջ:
15:49
Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կառավարման  կազմակերպական կառուցվածքը և դրա առանձնահատկությունները(համայնքի օրինակով)
Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության տեսական հիմքերը
1.1.    Տեղական ինքնակառավարման էությունը, բովանդակությունը և սկզբունքները
1.2.    Տեղական ինքնակառավարման  մարմինները  և նրանց  գործառույթները ՀՀ – ում
1.3.    Տեղական ինքնակառավարման  մարմինների գործունեության միջազգային փորձը
Գլուխ2.  Երևանի քաղաքապետարանի կառավարման կազմը, կառուցվածքը, կառավարման համակարգը և դրա առանձնահատկությունները
2.1. Համայնքի ղեկավարը և ավագանին որպես տեղական ինքնակառավարման մարմիններ Երևան քաղաքում
2.2. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառավարման  կազմակերպական  կառուցվածքի  կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցնակ

1.    Սուվարյան Յու. Մ. ընդհանուր ղեկ. և խմբ. ,Մենեջմենթե, դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Երևան, ,Տնտեսգետե, 2002թ.
2.    Վ.Միրզոյան, Պետական կառավարում և հանրային կառավարում,  ,Հայաստանե օրաթերթ; 14.10.2005թ.
3.    Է. Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման կատարելագործման հայեցակարգային ուղղություները, Երևան, Դար, 2004թ.
4.    Թումանյան Դ. ,ՀՀ վարչատարածքային բաժանման օպտիամալացումը և տեղական ինքնակառավարման զարգացումըե, Երևան, 2003թ.
5.    Հայաստանի Հանրապետություն Սահմանադրություն (փոփոխություններով),  ընդունվել է 27.11.2005թ; ՀՀ օրենքը Տեղական ինքնակառավարման մասին, ընդունվել է 07.05.2002թ.
6.    www.armstat.am
7.    □Համայնքային ծառայության մասին□ ՀՀ օրենքն ընդունվել է 2004թ. դեկտեմμերի 14.
8.    Է.Ղազարյան. □ՏԻՄ-երի խնդիրներին վարչական  կառուցվածքների և ռեսուրսների համապատասխանությունը□, Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում   (2004-2006թթ), գիրք 2, Դ. Թումանյան  Երևան, 2008թ.
9.    □Սոցիալական  աջակցության  բնագավառում  ՀՀ կառավարության  լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին□ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 29 դեկտեմբերի թիվ 2337-Ն որոշում.
10.    □Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունները Երևանի թաղային համայնքների ենթակայությանը հանձնելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմμերի 3-ի թիվ 1788-Ն որոշումը մասնակի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին□ ՀՀ կառավարության 2002թ. դեկտեUμերի 26-ի թիվ 2153-Ն որոշում.
11.    □Տեղական տուրքերի և վճարների մասին□ ՀՀ օրենքն ընդունվել է 1997թ. դեկտեմμերի 26.
12.    ՀՀ կառավարության 2001թ. դեկտեմμերի 27-ի թիվ 1267 որոշմամμ հաստատվել են` □Մրցույթի հանձնաժողովների կազմավորման և գործունեության կարգը□, □Գնումների μնութագրերի հաստատման, նախնական հսկողության և ֆինանսավորման կարգը□, □Գնումների ընթացակարգերի արձանագրությունների ստուգման կարգը□,  □Պետական գնումների գործակալության գործունեության կարգը□.
13.    □ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև վերջիններիս  ենթակա հիմնարկներում ներքին աուդիտի անցկացման կարգը հաստատելու մասին□  ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2002թ. դեկտեմμերի 30-ի թիվ 934-Ն  հրաման.
14.    Վ. Շահμազյան. □Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների և ֆինանսական միջոցների համապատասխանությունը□, Տեղական ինքնակառավարման μարեփոխումները Հայաստանում (2004 - 2006թթ.), գիրք 2, Դ. Թումանյանի խմμագրությամμ, Երևան, 2008.
15.    □Տեղական ինքնակառավարման մասին□ եվրոպական խարտիա, քաղվածք հոդված 9-ից. ՏԻՄ-երի ֆինանսական միջոցները պետք է համաչափ լինեն ՍահմանադրությաUμ և օրենքով սահմանված նրանց լիազորություններին.
16.     Sub-national public finance in the European Union. Trends 2000/2005. November 2006.
17.    □Տեղական ինքնակառավարման մասին□ ՀՀ օրենք, հոդված 53. □Համայնքի ղեկավարը մշակում է համայնքի եռամյա զարգացման ծրագիրը, որը ներկայացնում է նորընտիր ավագանու հաստատմանը` վերջինիս լիազորությունների ստանձման օրվանից եռամսյա ժամկետում: Համայնքի ավագանին քննարկում է ներկայացված ծրագիրը, կատարում է փոփոխություններ և իր որոշմամμ ընդունում է: Համայնքի ղեկավարը տարեկան   նախագծերը մշակելիս հաշվի է առնում համայնքի μնակչության կենսական շահերը, համայնքի եռամյա ծրագիրը, ինչպես նաև առկա ռեսուրսները:□
18.    □Համատիրությունների մասին□ ՀՀ ՀՕ -333 օրենքն ընդունվել է 2002թ. մայիսի 7.
19.    □Տեղական տուրքերի և վճարների մասին□ ՀՀ օրենքն ընդունվել է 1997թ. դեկտեմբերի 26.
20.    □Գնումների մասին□ թիվ ՀՕ -160 -Ն ՀՀ օրենքն ընդունվել է 2004թ. դեկտեմμերի 6.
21.    □ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև վերջիններիս  ենթակա հիմնարկներում  ներքին  աուդիտի  անցկացման կարգը  հաստատելու  մասին□  ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2002թ. դեկտեմμերի 30-ի թիվ 934-Ն հրաման.
22.     http://www.transparency.am


Հոդվածների Խումբ: 8.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1687 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Ապրիլ 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021