ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Երկուշաբթի, 29.11.2021, 23:09
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15770


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Սեպտեմբեր » 5 » Տեղեկատվական հասարակության կայացման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ - ում: Թեզ: 70 էջ:
Տեղեկատվական հասարակության կայացման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ - ում: Թեզ: 70 էջ:
01:42
Պլան
Տեղեկատվական հասարակության կայացման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ  - ում
Ներածություն
Գլուխ1. Տեղեկատվական հասարակության կառավարման տեսական հիմքերը.
1.1.    Տեղեկատվական հասարակության  էությունը և  ձևավորման հիմքերը
1.2.    Տեղեկատվության դերը հասարակության զարգացման գործընթացում
1.3.    Հասարակության տեղեկատվական ռեսուրսները
Գլուխ 2. Տեղեկատվական հասարակության կայացման ու կառավարման բարձրացման ուղիների նախանշումը ՀՀ - ում
2.1. Արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրման ու կիրառման ուղղությունների նախանշումը  տեղեկատվական հասարակության կառավարման ոլորտում
2.2. Տեղեկատվական հասարակության կայացման  և  կառավարման ռազմավարության մշակումը ՀՀ – ի համար
2.3. Տեղեկատվական հասարակության կայացման ու կառավարման կարևորության գնահատումը ՀՀ – ի զարգացման հեռանկարում.
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Բայադյան Հ., Տեղեկատվական տեխնոլոգիայի տեղափոխում և մշակութային ինքնություն, «Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին» ժողովածու, «Տիգրան Մեծ», 2005թ.
2.    Բայադյան Հ., ՏՀՏ-ին նվիրված հոդվածաշար www.hetq.am կայքի «ՏՀՏ» բաժնում։
3.    Բայադյան Հ., Մշակույթ և տեխնոլոգիա, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2003թ.
4.    ՀՀ Սահմանադրություն՝ ընդունված 05.07.1995թ. (փոփոխություններով և լրացումներով առ 27.11.2005թ.), ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, Հատուկ թողարկում, 05.02.2005թ.
5.    Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն. Հաստատված է ՀՀ նախագահի 07.02.2007թ. հրամանագրով, Երևան, 2007թ.
6.    Քինակցյան Ա.Լ., «Տեղեկատվական հասարակության»                              անցնելու հեռանկարը և պետության իրավապահպան                    գործառույթը //Գլոբալացվող աշխարհը և հումանիտար կրթության ու գիտության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. գիտական նստաշրջանի նյութերի հավաքածու,            Երևան, 2007թ.
7.    ՀՀ պետական տեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորման, ներդրման և զարգացման սկզբունքները. Հաստատված են ՀՀ կառավարության 16.03.1999թ. N152 որոշմամբ, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, N 7 (73) առ 23.03.1999 թ.
8.    Հարությունյան Գ.Ա., ՀՀ տեղեկատվական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում, Երևան, 2003, ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության խնդիրների մասին / «Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագիր, N4, մարտ, Երևան, 2008, Հայության կազմակերպման և տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների մասին // «Գլոբուս» վերլուծական տեղեկագիր, N1, մայիս, Երևան, 2008; Հայության կազմակերպման և տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների մասին // «21-րդ ԴԱՐ» «Նորավանք» ԳԿՀ հանդես, N2 (20), Երևան, 2008թ.
9.    Քոչարյան Գ., Տեղեկատվական համակարգի զարգացման խնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում, Երևան, 2003թ.
10.    21 – րդ դար  N3  2009թ.
11.    Е. Н. Дубровский, Инфврмационно – обменные процесы как фактор эвлюции   общества, 1996 г.
12.    И. С. Мелюхин,  Инфврмационное общество, 1999г.
13.    Д. С. Робертсон,  Инфврмационная революция.
14.    М. В. Бастриков,  Инфврмационные технологии управления.
15.    Ю. О. Силимонов, Инфврмационные технологии в экономике.
16.    Maхаров В.А., Инфврмационное общество.
17.    Н. Угринович, Информатика и инфврмационные технологии.
18.    Н. Друкер, Управление в  обществе будущего.
19.    И. Н. Букреев, Движенние России в инфврмационное общество.
20.    Филин С.А., Информационная безопасность, Москва, 2006.
21.    Социология молодежи. Под. ред. В. Н. Кузнецова, Москва, 2007.
22.    Калиниченко М., Проблемы скрытой передачи информации // Информационная безопасность, N1, февраль, Москва, 2008.
23.    Castells, M., The Information Age: Economy, Society, and Culture, vol. 3: End of Millennium, 1998.

Հոդվածների Խումբ: 8.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1582 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Սեպտեմբեր 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 2
Հյուրեր 2
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021