ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 25.08.2019, 05:11
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13670


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2013 » Մայիս » 19 » Պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը ըստ դինամիկայի: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ:
Պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը ըստ դինամիկայի: Դիպլոմային աշխատանք: 72 էջ:
13:33
 Պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը ըստ դինամիկայի

Ներածություն

Գլուխ 1.    Պաշարների տնտեսական բովանդակությունը
1.1.    Պաշարների էությունը, դերը, գնահատումը և դասակարգումը
1.2.    Պաշարների վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և մեթոդները

Գլուխ 2.         Նյութական պաշարների վերլուծություն

2.1. Նյութական պաշարներով կազմակերպության ապահովվածության  վերլուծությունը
            2.2.  Նյութական պաշարների օգտագործման արդյունավետության և  դրա      մակարդակի բարձրացման գծով պահուստների վերլուծությունը

Գլուխ 3.         Ապրանքային պաշարների վերլուծություն
3.1.    Արտադրանքի արտադրության ծավալի վերլուծությունն ըստ տեսականու,  կառուցվածքի, որակի և համաչափության
3.2.    Արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա ազդող գործոնների  վերլուծությունը
3.3.     Արտադրանքի արտադրության ծավալի հնարավոր ավելացման պահուստների    վերլուծությունը 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
Օգտագործված գրականության ցանկ 

1.    Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույց: Երևան ՀՀԱԱ, 2001թ.
2.    ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Հարկային Պետական Ծառայություն "Հարկային ստուգումների ուղեցույց”, Երևան 2004 թ.
3.    Առաքելյան Կ. □Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն□, Երևան 2006 թ.
4.    Առաքելյան Կ. □Տնտեսական գործունեության վերլուծություն□ տեստեր և խնդիրներ, Երևան 2005թ.
5.    Ճուղուրյան Ա.Գ. □Տնտեսական գործունեության վերլուծություն□, Երևան 2003թ.
6.    Ճուղուրյան Ա.Գ. □Հարկային Հաշվապահություն□, Երևան 2003թ.
7.    Մաթևոսյան Ա.Վ. □Ֆինանսներ և վարկ□ /դասախոսության նյութերի ժողովածու/, Երևան 2006 թ.
8.    Մովսիսյան Թաթուլ □Հաշվապահական հաշվառման դասընթաց□ Երևան 2003 թ.
9.    Մովսիսյան Թաթուլ □Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց□ Երևան 2002 թ.
10.    Սարգսյան Ա., Առաքելայն Կ., □Տնտեսական գործունեության վերլուծություն□, Երևան 2005,
11.    Սարգսյան Ա., Սարգսյան Ալ., Մարջանյան Ա. "Ֆինանսական հաշվառման հիմունքները”, Երևան 1999թ.,
12.    Հաշվապահական Հաշվառում, ուսումնական ձեռնարկ, Ա. Սարգսյան, Ռ. Համբարձումյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա և ուրիշներ, Երևան 2004թ.,
13.    ըՈոփպվՍՏ "ըуւչՈսՑպՐրՍՌռ уփպՑ”
14.    Баренголц, Ветчинин, Кривенцов, Ламикин,Майбанчик, Таций. ,Экономический анализ деятельности предприятий и обьединенийե 1981 г .
15.    Бернстайн Л.А. "Анализ финансовий отчетности”, Пер. с англ. М., ФиС. 1996
16.    ըՏփՈՐՏՉ Թ.Թ, խպՏվՑՖպՉ Թ.ժ. ԽՏՐտՏՐՈՑՌՉվօպ ՒՌվՈվրօ. հկո.: կՌՑպՐ, 2004.
17.    Бочаров В.В."Финансовый анализ”, Санкт-Петербург 2002
18.    Бланк "Управление Активами”, Москва 2002
19.    Василева Л.С, Петровская М.В., "Финансовий Анализ” Москва 2006
20.    Дж.Ван Хорн "Основы управления финансами”, Москва 1999
21.    Ефимова О.В, "Финансовый анализ”, Москва 1999
22.    Селезнева Н.Н, Ионова А.Ф."Финансовий Анализ” Москва 2002
23.    Томас П.Карлин, Алберт Р.Макмин,III, "Анализ финансових отчетов(на основе GAAP)”, Москва 1999
24.    Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В., "Методика финансового анализа”, Москва 2002

Ամսագրեր
o    "Էկոնոմիկա և իրավունք”
o    "Բանբեր”

Ինտերնետային կայքեր

    www.laws.am
    www.parliament.am
    www.taxinfo.am
    www.armstat.am
www.cba.am

Հոդվածների Խումբ: 12.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1994 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Մայիս 2013  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019