ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 23.10.2021, 08:17
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15765


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2013 » Մայիս » 19 » Ազատազրկում: Դիպլոմային աշխատանք: 58 էջ:
Ազատազրկում: Դիպլոմային աշխատանք: 58 էջ:
14:13
Բովանդակություն
Նախաբան
Գլուխ 1. Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները, արտասահմանյան երկրների քրեական  իրավունքում
1.1.     Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակներն  ԱՄՆ-ում
1.2.    Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում
1.3.    Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները Ռուսաստանի Դաշնությունում
Գլուխ 2.  Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակների ներկրման և կիրառման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.1. Ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակները  ՀՀ քրեական օրենսգրքում
2.2. ՀՀ քրեական օրենքով նախատեսված ազատազրկման այլընտրանքային պատժատեսակների կատարելագործման և նոր պատժատեսակների ներդրման հիմնախնդիրները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Նորմատիվ իրավական ակտեր

1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ քրեական օրեսգիրք
3. Հայկական ԽՍՀ քրեական օրենսգիրք
4. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
5. ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք
6. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
7. ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք
8. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենք
9. Դատարանակազմության մասին ՀՀ օրենք
10.Դատապարտյալի իրավական վիճակի մասին ՀՀ օրենք
11. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին ՀՀ օրենք
12. Զինապարտության մասին ՀՀ օրենք
13. Ոստիկանության մասին ՀՀ օրենք

Մասնագիտական գրականություն


1. Բաղդասարյան Ն. Ս., Ազատազրված անձանց իրավական վիճակը. Ե., 1990.
2. Գրիգորյան Մ. Վ., Քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս. Ե., 2007.
3. Թովմասյան Ա. Թ., Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք. Ե.,1962.
4. Թովմասյան Ա. Թ., Սովետական քրեական իրավունք. Ուսմունք պատժի մասին.   հ II.  Ե., 1973.
5.  Լալայան Կ. Ա., Քրեական իրավունք: Ընդհանուր և հատուկ մասեր. Ե., 2004.
6. Մարգարյան Ա., Թոքմաջյան Զ., Ազատազրկու՞մ, թե՞ այլընտրանք. իրականություն և զարգացման հեռանկարներ. Ե., 2007.
7. Մինայան Ա., Այլընտրանքային քրեական պատիժների կիրառումը ՀՀ-ում. Ե., 2005.
8. ՀՀ քրեական օրենսգրքի մեկնաբանություններ. Ե., 2004.
9.  ՀՀ քրեական իրավունք. Ընդհանուր մաս. խմբ. Գ. Ս. Ղազինյանի. Ե., 2006.
10. Ուզունյան Մ. Ի., Պատիժ և դաստիարակություն. Ե., 1969.
11.  Ուզունյան Մ. Ի., Պատժի էֆեկտիվության պրոբլեմը. Ե., 1979. 
12. Гальперин И. М., Мельникова Ю. Б., Дополнительные наказания. М., 1981.
13. Горелик И. И., Наказание и его назначение Минск, 1978.
14. Дементьев С. И., Лишение свободы как мера уголовного наказания: тексты лекций. Краснодар, 1977.
15. Карпец И. И., Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973.
16. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., М., 2002.
17. Полубинская С. В., Цели уголовного наказания. М., 1990.
18. Проблемы применения наказаний, не связанных с лишением свободы.  М., 1988.
19. Саркисова Э. А., Роль наказания в предупреждении преступлений. Минск, 1990.
20. Тадевосян З. А., Штраф как мера наказания. Ереван, 1978.
21. Тютюгин В. И., Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву. Харьков, 1982.
22. Уголовное право. Общая часть. М., 2004.
23. Уголовное право зарубежных стран. под ред. И. Д. Козочкина. М., 2003.
24. Цветинович А. Л., Дополнительные наказания. Куйбышев, 1989.
25. Шаргородский М. Д., Наказание, его цели и эффективность. Л,. 1973.

Հոդվածների Խումբ: Իրավագիտություն, իրավունք | Դիտումներ: 1417 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Մայիս 2013  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021