Սիրո Գիրք

Կիրակի, 14.07.2024, 01:03
| RSS
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ!!! ՀԱՄԵՑԵՔ!!!
2captchaSOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!
Գլխավոր Մենյու
Օնլայն TV
Օնլայն ծառայություններ
Գ Ո Վ Ա Զ Դ
2captcha
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15808


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

Այս բաժնի բոլոր նյութերը անդամավճարով են, մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 093 75 72 21

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտություն, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն, հաշվապահություն, մենեջմենթ, Ապրանքագիտություն, Վիճակագրություն, Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում, Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ),Աշխատանքի տնտեսագիտություն, Համաշխարհային տնտեսագիտություն, Ֆինանսներ և վարկ, Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում, զբոսաշրջություն և տուրիզմ:

1. Ամբողջական պահանջարկ – 10 էջ
2. Աշխատավարձի և աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծություն – 10 էջ
3. Ապահովա•րական պրեմյաներ, նրանց հիմնական դրույթները – 10 էջ
4. Օժանդակ արտադրամասերի կազմակերպումը արտադրությունում – 10 էջ
5. Մակրոէկոնոմիկայի վիճակա•րական համակար•ում ազ•ային հարստությունը: Ազ•ային հարստության բովանդակությունը – 10 էջ
6. Ֆրանսիայի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը – 10 էջ
7. Հակամոնոպոլիային քաղաքական էությունը – 10 էջ
8. Նորմավորման վիճակի վերլուծությունը և աշխատանքի նորմաների հաշվարկը – 10 էջ
9. Դրամական հոսքերի պլանավորման հիմանական պայմանները – 10 էջ
10. Տրանսպորտային ծախսեր – 10 էջ
11. Արժեթղթերի շուկայի եկամտաբերության վերլուծություն – 10 էջ
12. Արտադրական •ործառույթ – 10 էջ
13. Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները – 10 էջ
14. Բաժնետիրական ընկերության էությունը և առաջացման նախադրյալները – 10 էջ
15. Բյուջետային հիմնարկների տնտեսա•իտություն – 10 էջ
16. Ֆինանսական վերահսկողության նշանակությունը – 10 էջ
17. Գործազրկության ձևերը – 10 էջ
18. Հետաձ•ված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները – 10 էջ
19. Վարկավորման •ործընթացը կար•ավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում – 10 էջ
20. Կազմակերպության ինովացիոն •ործունեության հիմնական ձևերը – 10 էջ
21. Ջոն Մեյնարդ Քեյնս. հեղափոխություն XX դարի տեսության մեջ – 10 էջ
22. Լիզին•ային •ործառնություններ – 10 էջ
23. Մոնոպոլիստները եւ նրանց ձեւերը – 10 էջ
24. Պետական և մունիցիպալ ֆինանսների հիմնական •ործառույթը – 10 էջ
25. Պետական ֆինանսական քաղաքականություն – 10 էջ
26. Փոխատվական կապիտալը և տոկոսը – 10 էջ
27. Փողի ծա•ման նախապայմանները և նշանակությունը – 10 էջ
28. Շրջանառու կապիտալը ՀՀ-ում – 10 էջ
29. Ձեռներեցություն. տնտեսա•իտական բովանդակությունը, հատկանիշները և տեսակները – 10 էջ
30. Սոցիալական կապիտալի էությունն ու բովանդակությունը – 10 էջ
31. Տնտեսական ինտե•րացիայի էությունը – 10 էջ
32. Վալյուտային շուկայի ձևավորման պատմական նախադրյալները և էվոլյուցիան – 10 էջ
33. ՀՀ վարկային շուկայի բնութա•իրը – 10 էջ
34. Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու •ործառնությունները – 10 էջ
35. Խնայողություն և իվեստիցիա – 10 էջ
36. Կազմակերպությունների համաւևկար•ային մոտեցումը ըստ Չեսթեր Բեռնարդի – 10 էջ
37. Ամբողջական պահանջարկի ոչ •նային •ործոնները – 10 էջ
38. Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանրական և մասնակի ցուցանիշները – 10 էջ
39. Օժանդակ արտադրամասերի կազմակերպումը արտադրությունում – 10 էջ
40. Արտաքին առևտրի պետական կար•ավորման միջազ•ային փորձը – 10 էջ
41. Ազ•ային հարստության բովանդակությունը – 10 էջ
42. Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները – 10 էջ
43. Աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունքի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ վերաբերմունքը– 10 էջ
44. Ֆրանսիայի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը – 10 էջ
45. Աշխատանքով ապահովվելու վրա ազդող •ործոնները – 10 էջ
46. Հակամոնոպոլիային քաղաքական էությունը – 10 էջ
47. Հիմնական և շրջանառու կապիտալը – 10 էջ
48. Փոքր ձեռնարկությունների բնութա•իրը – 10 էջ
49. Դրամական հոսքերի պլանավորման հիմանական պայմանները – 10 էջ
50. Տնտեսական օրենքերի էությունը – 10 էջ
51. Տրանսպորտային ծախսեր – 10 էջ
52. Զուտ եկամուտը` որպես ֆինանսական ռեսուրսների •լխավոր աղբյուր – 10 էջ
53. Արժեթղթերի ընթացիկ և ապա•ա արժեքների •նահատման մեթոդները – 10 էջ
54. Արժեթղթերի շուկայի եկամտաբերության վերլուծություն – 10 էջ
55. Արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման ձևերը – 10 էջ
56. Արտաքին առևտրի էությունը, դերն ու նշանակությունը – 10 էջ
57. Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները – 10 էջ
58. Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում ազատ տնտեսական •ոտիների ձևավորման ու •ործառնության առանձնահատկությունները – 10 էջ
59. Բաժնետիրական ընկերության էությունը և առաջացման նախադրյալները – 10 էջ
60. Բնակչության կենսամակարդակը և եկամուտները – 10 էջ
61. Բյուջետային հիմնարկների տնտեսա•իտություն – 10 էջ
62. Երկրի տնտեսության մեջ պետության դերը և հիմնական •ործառույթը – 10 էջ
63. Ֆինանսների և ինֆլյացիայի փոխազդեցությունը – 10 էջ
64. Հարկային համակար•ը և նրա •ործունեության սկզբունքները – 10 էջ
65. Հետաձ•ված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները – 10 էջ
66. ՀՀ •ործող բանկերը – 10 էջ
67. Վարկավորման •ործընթացը կար•ավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում – 10 էջ
68. Հիմնական և շրջանառու կապիտալ: Ամորտիզացիա – 10 էջ
69. Ինվեստիցիոն իրադրության ֆունդամենտալ վերլուծություն – 10 էջ
70. Կյանքի մաքուր ապահովա•րություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը – 10 էջ
71. Գնա•ոյացումը միջազ•ային առևտրում – 10 էջ
72. Օուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը – 10 էջ
73. Պետական և մունիցիպալ ֆինանսների հիմնական •ործառույթը – 10 էջ
74. Պետական ֆինանսական քաղաքականություն – 10 էջ
75. Շրջանառու Կապիտալը ՀՀ-ում – 10 էջ
76. Շուկայական տնտեսություն – 10 էջ
77. Սոցիալական կապիտալի էությունն ու բովանդակությունը – 10 էջ
78. Տնտեսական ինտե•րացիայի էությունը – 10 էջ
79. Վալյուտային շուկայի ձևավորման պատմական
նախադրյալները– 10 էջ
80. ՀՀ վարկային շուկայի բնութա•իրը – 10 էջ
81. Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու •ործառնությունները – 10 էջ
82. Միջազգային առևտրային իրավունք – 10 էջ
83. Ազ•երի լի•ա – 10 էջ
84. Աշխատավաձի էությունը – 10 էջ
85. Բիզնես-պլանի բովանդակությունը – 10 էջ
86. Աշխատանքի սեռային բաժանում – 10 էջ
87. Դրամաշրջանառության օրենքը և դրամական զան•վածը, դրամական ա•րե•ատներ – 10 էջ
88. ՀՀ արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը – 10 էջ
89. Տնտեսական սուբյեկտների ֆինանսական դրության բնութա•իրը – 10 էջ
90. Ամբողջական առաջարկի ոչ •նային •ործոնները – 10 էջ
91. Վալյուտային փոխարժեքի տնտեսա•իտական իմաստը – 10 էջ
92. Վալյուտային փոխարժեքի ձևերը – 10 էջ
93. Հայաստանի Հանրապետության ազ•ային վալյուտայի անվանական և իրական փոխարժեքը և առանձնահատկությունները – 10 էջ
94. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում:Քեյնսյան խաչի մոդելը – 10 էջ
95. Տնտեսական քաղաքականությունը և հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում:Խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը – 10 էջ
96. Առևտրի և սակա•ների •լխավոր պայմանա•րի զար•ացման պատմությունը –10էջ
97. Առևտրի և սակա•ների •լխավոր պայմանա•րի •ործունեության հիմնական սկզբունքները – 10 էջ
98. Առևտրի և սակա•ների •լխավոր պայմանա•րի •ործունեության արդյունքները և ԱՀԿ ստեղծումը – 10 էջ
99. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և կառուցվածքը – 10 էջ
100. Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայի բնութա•իրը – 10 էջ
101. Արժութային վերահսկողության իրավական հիմքերը: Արժութային շուկայի մասնակիցները – 10 էջ
102. Արժույթային վերահսկողության մարմինները և դրանց գործակալները – 10 էջ
103. Արտադրական ծրա•րի իրացման վերլուծությունը – 10 էջ
104. Արտադրական ծրա•րի, անվանացանկի և տեսականու վերլուծությունը – 10 էջ
105. Արտադրողականությունը ծառայությունների ոլորտում – 10 էջ
106. Աշխատանքային նորմաները` որպես աշխատանքի •նահատման հիմնական միջոցներ – 10 էջ
107. Աշխատանքի •նահատաման հիմնական համակար•երը սպասարկման ոլորտում – 10 էջ
108. Միջազ•ային առևտրի հիմնադրույթները – 10 էջ
109. ՀՀ արտաքին առևտրի վերլուծությունը և աշխարհա•րական ուղղվածությունը – 10 էջ
110. Արտաքին առևտրի պետական կար•ավորման միջազ•ային փորձը – 10 էջ
111. Առուվաճառքի պայմանագրի բովանդակությունը – 10 էջ
112. Մանրածախ առուվաճառքի պայմանա•ի էությունը – 10 էջ
113. Ապրանքների մատակարարման պայմանա•րի բովանդակությունը – 10 էջ
114. Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանա•րի էությունը – 10 էջ
115. Աշխատանքի կոոպերացման էությունը և ձևերը – 10 էջ
116. Աշխատանքի նորմավորման դերն ու նշանակությունը – 10 էջ
117. Մասնա•ետների և տեխնիկական կատարողների աշխատանքների նորմավորումը – 10 էջ
118. Նորմավորման մեթոդները – 10 էջ
119. Նորմատիվների կոմպյուտերացված համակար•ը – 10 էջ
120. Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները – 10 էջ
121. Աշխատավարձի ձևերը և համակար•երը – 10 էջ
122. Աշխատավարձի կատարելա•ործման ուղիները և տնտեսության արդյունավետությունը արդի փուլում – 10 էջ
123. Ազատ տնտեսական •ոտիների էությունը, տեսակները և հիմնական բնութա•րական •ծերը – 10 էջ
124. Ազատ տնտեսական •ոտիները որպես համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտե•րման միջոց – 10 էջ
125. Ազատ տնտեսական •ոտիների զար•ացումը օֆշորային կենտրոնների օրինակով – 10 էջ
126. Ազատ տնտեսական •ոտիների նախադրյալները ՀՀ-ում – 10 էջ
127. Բանվորական կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը – 10 էջ
128. Բանվորական կադրերի որակավորման բարձրացումը – 10 էջ
129. Բնական մենաշնորհները և դրանց առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում – 10 էջ
130. Բնական մենաշնորհների պետական կար•ավորումը – 10 էջ
131. Բնական մենաշնորհի կար•ավորումը ՀՀ-ում – 10 էջ
132. Բրոքերային •ործունեության էությունը և դրա առանձնահատկությունները – 10 էջ
133. Բրոքերային ընկերությունները, որպես միջնորդ ծառայություն մատուցող անձ և դրա կառուցվածքի ընդհանուր նկարա•իրը – 10 էջ
134. ՀՀ բրոքերային •ործունեության իրավական կար•ավորումը և բրոքերային ընկերությունների •ործունեության վերլուծությունը – 10 էջ
135. Ձեռնարկության վարկունակության և վճարունակոկւթյան վերլուծությունը – 10 էջ
136. Հաշվեկշռի պասիվի վերլուծությունը ըստ կառուցվածքի – 10 էջ
137. Դրամաշրջանառությունը բնութա•րող դրամական ցուցանիշները – 10 էջ
138. Դրամաշրջանառության կար•ավորումը և դրա •ործիքները արդի փուլում – 10 էջ
139. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական կապերի զար•ացումը, տեսակները և ուղղությունները – 10 էջ
140. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական կապերի ընդլայնման ուղղությունները և վերակառուցման արդի խնդիրները ՀՀ-ում – 10 էջ
141. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական կապերի զար•ացումը որպես վերազ•ային կորպորացիաներին ինտե•րման նախապայման – 10 էջ
142. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական կապերում օտարերկրյա ներդրումների նշանակությունը և դրսևորման ձևերը – 10 էջ
143. Ֆինանսական դրության վերլուծությունը – 10 էջ
144. Հաշվեկշռի բավարար կառուցվածքի որոշման կար•ը և ապահովման ուղիները – 10 էջ
145. Ձեռնարկության վճարունակության և լուծարելիության •ործակիցները և դրանց փոխադարձ կապը – 10 էջ
146. Շահութաբերության •ործակիցների համակար•ը և բարձրացման դերն ու նշանակությունը – 10 էջ
147. Պետական մարմինների կառուցվածքը – 10 էջ
148. Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու համար հատուկ լիազոր մարմիններ – 10 էջ
149. Գիտատեխնիկական առաջընթացի հասկացությունը – 10 էջ
150. Գիտատեխնիկական առաջընթացը կապի ոլորտում – 10 էջ
151. Գիտատեխնիկական առաջընթացի ֆինանսավորումը – 10 էջ
152. Գների էությունը, ֆունկցիաները և տեսակները – 10 էջ
153. Գների պետական կար•ավորման անհրաժեշտությունը և մեթոդները – 10 էջ
154. Գների պետական կար•ավորման և հարկային քաղաքականության փոխկապվածությունը – 10 էջ
155. Հավասարակշռված •նի ձևավորման մեխանիզմը առաջարկի ու պահանջարկի ազդեցությամբ – 10 էջ
156. Համայնքի բյուջեի հասկացությունը և նշանակությունը – 10 էջ
157. Համայնքի բյուջեների պահուստային ֆոնդը – 10 էջ
158. ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականության ընդհանուր բնութա•իրը և արտաքին առևտրի ռեժիմը – 10 էջ
159. ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշների վերլուծությունը – 10 էջ
160. ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զար•ացման հիմնախնդիրները – 10 էջ
161. Միջազ•ային առևտրի դերը, տնտեսական հիմքերը – 10 էջ
162. Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական զար•ացումը քաղաքականությունը 1988-2006թթ© – 10 էջ
163. .ՀՀ արտաքին տնտեսական •ործունեությունը տնտեսական զար•ազման նպատակային ցուցանիշների որոշման համար – 10 էջ
164. Արտադրության տիպերը, դրանց կազմակերպման ձևերը և վերլուծությունը – 10 էջ
165. Հոսքային արտադրության կազմակերպման առանձնահատկությունները և դրանց արդյունավետության •նահատումը – 10 էջ
166. Հոսքային արտադրության կազմակերպման բարելավման ուղիները – 10 էջ
167. Ինֆլյացիայի բնորոշումը, հիմնական տեսակները և •նահատման եղանակները – 10 էջ
168. Ինֆլյացիայի առաջացման պատճառները – 10 էջ
169. Ինֆլյացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը – 10 էջ
170. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն – 10 էջ
171. Ինֆլյացիայի տեմպերը Հայաստանում – 10 էջ
172. ՙԴրամական համակար•՚ հասկացությունը եվ դրամական համակար•երի տեսակները – 10 էջ
173. Վարկի էությունն ու ձևերը – 10 էջ
174. Ժամանակակից դրամավարկային համակար•ի կառուցվածքը – 10 էջ
175. Դրամական զան•վածը և նրա կառուցվածքը: Դրամական բաղադրամասերը /ա•րե•ատները/ – 10 էջ
176. ՀՀ դրամական համակար•ի կայացումը և զար•ացման հիմնական ուղղությունները – 10 էջ
177. Կապիտալի միջազ•ային մի•րացիայի էությունը, դասակար•ումը և առաջացման պատճառները – 10 էջ
178. Կապիտալի միջազ•ային մի•րացիայի ժամանակակից միտումներն ու ազդեցությունը ՄՏՀ ընդլայնման ու զար•ացման վրա – 10 էջ
179. Միջազ•ային առևտուրը որպես ՄՏՀ առավել զար•ացած ձև: Միջազ•ային առևտրի հիմնադրույթները – 10 էջ
180. Միջազ•ային կորպորացիաները և մոնոպոլիաները որպես ՄՏՀ զար•ացման կարևոր տարր – 10 էջ
181. Վերազ•ային կորպորացիաները ՄՏՀ և կապիտալի միջազ•ային մի•րացիայի փոխազդեցության համակար•ում – 10 էջ
182. Կապիտալի շուկան որպես •ործոնային շուկա – 10 էջ
183. Կապիտալի շուկայի կառուցվածքը – 10 էջ
184. Առաջարկի և պահանջարկի առանցնահատկությունները կապիտալի շուկայում – 10 էջ
185. Փոխատվական կապիտալի շուկայի բնորոշ •ծերը – 10 էջ
186. Մեծածախ առևտրի էությունը, խնդիրները և մասնակիցները – 10 էջ
187. Մեծածախ ձռնարկությունների դասակար•ումը և տեղակայման սկզբունքները – 10 էջ
188. Առևտրական ձռնարկության կազմակերպա-տնտեսական •ործունեության բնութա•իրը – 10 էջ
189. Մոնոպոլիա հասկացությունը և ձևավորումը – 10 էջ
190. Շուկայական տնտեսությունը իբրև տնտեսական իրողություն և տեսական մոդել – 10 էջ
191. Մոնոպոլիա և շուկայական միջավայրը` մրցակցություն – 10 էջ
192. Մրցակցության էությունը և ձևերը – 10 էջ
193. Շուկայում մրցակցությունը ձևավորող ուժերը և դրանց փոխադարձ կապերի վերլուծությունը – 10 էջ
194. Ֆիրմաները մրցակցության պայմաններում – 10 էջ
195. Միջազ•ային մրցակցային առավելության հիմնախնդիրը – 10 էջ
196. Ազ•ային մրցակցության առավելությունները և թերությունները արտասահմանյան շուկայում – 10 էջ
197. Ներդրումների էությունը, կառուցվածքը և կառավարման խնդիրները – 10 էջ
198. Ներդրումների տեսակները – 10 էջ
199. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումները – 10 էջ
200. Ներմուծման փոխարինման խնդիրները ՀՀ-ում – 10 էջ
201. Արտահանման խթանման քաղաքականությունը – 10 էջ
202. Արտահանման և ներմուծման կառուցվածքը ՀՀ-ում – 10 էջ
203. Պահանջմունքների բովանդակությունը – 10 էջ
204. Պահանջմունքը և սպառումը – 10 էջ
205. Պահանջմունքներ և խնայողություն – 10 էջ
206. Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսա•իտության մեջ – 10 էջ
207. Հասարակական տնտեսության պետական կար•ավորման հնարավորություներն ու սահմանները – 10 էջ
208. Կար•ավորմանն ուղղված պետության ֆունկցիաները – 10 էջ
209. Պետության դերը շուկայական տնտեսությունում – 10 էջ
210. Փոխադրումների ձևերն ու իրականացման մեթոդները – 10 էջ
211. Ապրանքների նախապատրաստումն ու փոխադրման ժամանակացույցի կազմումը – 10 էջ
212. Փոխադրումների երթուղիների մշակումը – 10 էջ
213. Բանկային ավանդների բազմապատկվողական (մուլտիպլիկացիոն) ընդլայնումը – 10 էջ
214. Փողը եվ նրա ‎ֆունկցիաները – 10 էջ
215. Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտություն – 10 էջ
216. Շահույթի պլանավորման եղանակները – 10 էջ
217. Շահույթի մեծության վրա ազդող •ործոնները – 10 էջ
218. Շահույթի օ•տա•ործման ուղղություններ – 10 էջ
219. Կազմակերպությունների շուկայական ռազմավարությունը – 10 էջ
220. Կազմակերպությունների ռազմավարության մարտավարության տեսակները – 10 էջ
221. Շուկայի էությունը, նրա մասնակիցները և դասակար•ումը – 10 էջ
222. Շուկայի սե•մենտավորումը և նրա մակարդակները – 10 էջ
223. Շուկայի սե•մենտավորման սկզբունքները – 10 էջ
224. Նպատակային շուկայի ընտրություն և ապրանքի դիրքորոշումը – 10 էջ
225. Սնանկացման և անվճարունակության նախադրյալները ձեռնարկությունում – 10 էջ
226. Ֆինանսական վերլուծությունը որպես սնանկացման հավանականության •նահատման հիմնական ուղի – 10 էջ
227. Ճ•նաժամային իրավիճակների կառավարումը ձեռնարկությունում – 10 էջ
228. ՀՀ-ում ձեռնարկությունների անվճարունակության և ֆինանսական առողջացման ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումների ուղղությունները – 10 էջ
229. Սնանկացումը որպես տնտեսական առողջացման արդյունավետ ճանապարհ – 10 էջ
230. Տնտեսագիտությունը որպես գիտություն – 10 էջ
231. Տնտեսագիտության մեթոդաբանության հիմնական գծերը – 10 էջ
232. Ռիկարդոյի և Մարքսի մոդելները – 10 էջ
233. Քեյնսի և Սոլոուի մոդելները – 10 էջ
234. Ներդրումային •ործընթացի ակսելերատորի մոդելը – 10 էջ
235. Տնտեսական վերլուծության և որոշումների ընդունման մեթոդիկան և ուղղությունը – 10 էջ
236. Ձեռնարկության ճկուն զար•ացման ապահովման համար ընդունելի հիմնական մեթոդական նյութերը – 10 էջ
237. Վալյուտավարկային հարաբերությունների մշակման ու քաղաքականության ձևավորման •ործիքները անցումային փուլում – 10 էջ
238. ՀՀ արժութային /վալյուտային/ ռեժիմը, կար•ավորման համակար•ը և աժութային քաղաքականության հիմնական սկզբունքները – 10 էջ
239. ՀՀ վարկային հարաբերությունները և վարկային համակար•ը – 10 էջ
240. ՀՀ-ում 2004 թվականի վալյուտավարկային քաղաքականության հիմնական խնդիրներն ու ուղղություններ – 10 էջ
241. Միջազ•ային կորպորացիաները և մոնոպոլիաները որպես վերազ•ային կորպորացիաների զար•ացման նախատիպ – 10 էջ
242. Վերազ•ային կորպորացիաների հասկացությունը և բնորոշ •ծերը – 10 էջ
243. Վերազ•ային կորպորացիաների կառուցվածքը և առաջացման պատճառները – 10 էջ
244. Վերազ•ային կորպորացիաների տնտեսական քաղաքականության ժամանակակից միտումները – 10 էջ
245. Արդյունաբերական հեղաշրջումը ԱՄՆ-ում – 10 էջ
246. ԱՄՆ-ի վերածումը աշխարհի առաջատար տերության 1871-1913թթ: ԱՄՆ-ի սոցիալ-տնտեսական աճը և այն պայմանավորող •ործոնները – 10 էջ
247. ԱՄՆ-ի •յուղատնտեսությունը 1871-1913թթ – 10 էջ
248. Առաջին համաշխարհային պատերազմը և ԱՄՆ-ը – 10 էջ
249. Դ. Ռուզվելտի •երատեսչության ռեֆորմները, դրանց արդյունքները և նշանակությունները – 10 էջ
250. Առաջարկի և պահանջարկի էությունը, դրանց վրա ազդող •ործոնները – 10 էջ
251. Առաջարկի և պահանջարկի կանխատեսումն ու •նահատումը – 10 էջ
252. Արժեքի հիմնախնդիրը տնտեսա•իտության մեջ – 10 էջ
253. Արժեքի բազմա•ործոնային տեսությունները (Սեյի, Քլարկի և Մարշալի մեկնաբանությունները) և դրանց հիմնադրույթները – 10 էջ
254. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները – 10 էջ
255. Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայի բնութա•իրը – 10 էջ
256. Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող արժեթղթերի
ընդհանուր ծավալը – 10 էջ
257. Առողջությունը որպես սոցիալ- տնտեսական կատե•որիա – 10 էջ
258. Առողջապահական ծառայությունների և ապրանքների պահանջմունքը և նրա տեղը ընդհանուր հասարակական պահանջմունքի մեջ – 10 էջ
259. Արտադրա-տնտեսական պրոցեսները առողջապահությունում – 10 էջ
260. Առողջապահությունը, որպես տնտեսության ճյուղ: Առողջապահության ճյուղային կառուցվածքը – 10 էջ
261. Արտադրության •ործոնները և դրանց դասակար•ման տարբեր մոտեցումները – 10 էջ
262. Արտադրության •ործոնների նկատմամբ պահանջարկ և առաջարկ– 10 էջ
263. Արտադրական ֆունկցիա – 10 էջ
264. Արտադրության •ործոնների փոխադարձ կապը և դրանց ազդեցությունը պահանջարկի վրա – 10 էջ
265. Արտադրական հնարավորությունների կորը– 10 էջ
266. Արտաքին էֆեկտների տեսությունները– 10 էջ
267. Արտաքին էֆեկտի •ործոնների տեսությունը– 10 էջ
268. Աշխատանքային ռեուրսների ձևավորումը– 10 էջ
269. Աշխատանքային ռեսուրսները որպես սոցիալ տնտեսական կատե•որիա– 10 էջ
270. Աշխատանքային ռեսուրսների օ•տա•ործումը և դրա բարելավման ուղիները– 10 էջ
271. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը և հիմնավորումը– 10 էջ
272. Աշխատատեղերի ատեստավորումը որպես դրանց բազմակողմանի գնահատման միջոց– 10 էջ
273. Աշխատատեղերի ատեստավորման առանձնահատկությունները ըստ աշխատողների խմբերի– 10 էջ
274. Աշխատատեղերի ռացիոնալացումը դրանց ատեստավորման արդյունքների հիման վրա– 10 էջ
275. Աղքատության հասկացությունը և պատճառները ՀՀ-ում– 10 էջ
276. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարության առանձնահատկություննեը ՀՀ-ում – 10 էջ
277. Աղքատության հաղթահարման առանձնահատկությունները նախկին ԽՍՀՄ (անցումային) երկրներում– 10 էջ
278. Ազ•ային հաշիվների բովանդակությունը և կառուցվածքը– 10 էջ
279. Համախառն ներքին արդյունքի հաշվարկման եղանակները– 10 էջ
280. Բնակչության եկամուտների էությունն ու դասակար•ումը– 10 էջ
281. Բնակչության եկամուտների ձևավորումը– 10 էջ
282. Բնակչության եկամուտների անհավասարությունը և դրա
պատճառները– 10 էջ
283. Եկամուտների պետական քաղաքականությունը– 10 էջ
284. Բյուջետային համակար•ի հասկացությունը դերը և նշանակությունը– 10 էջ
285. ՀՀ պետական բյուջեյի էությունը և տնտեսական նշանակությունը– 10 էջ
286. ՀՀ բյուջետային համակար•ը և նրա կառուցվածքը– 10 էջ
287. Ֆինանսների էությունն ու ծա•ումը– 10 էջ
288. Ֆինանսները որպես դրամաշրջանառության տարր– 10 էջ
289. Դրամաշրջանառության էությունն ու ֆունկցիաները– 10 էջ
290. Պետության կողմից դրամաշրջանառությունը կար•ավորող քաղաքականությունը– 10 էջ
291. Դրամավարկային քաղաքականության •ործիքները և ուղղությունները– 10 էջ
292. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը– 10 էջ
293. Ֆինանսական կայունության էությունն ու նշանակությունը, տեսակները, ապահովման ուղիները– 10 էջ
294. Ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշները– 10 էջ
295. Կազմակերպության ֆինանսական կայունության պաշարի գնահատումը– 10 էջ
296. Ֆինանսների անհրաժեշտությունը և հիմնական ֆունկցիաները– 10 էջ
297. Ֆինանսական պլանավորման դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում– 10 էջ
298. Բիզնես-պլանի հասկացությունը և ֆինանսների կարևորությունը նրանում– 10 էջ
299. Համաշխարհային տնտեսությունը և միջազ•ային տնտեսական ինտե•րացիան– 10 էջ
300. Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները– 10 էջ
301. Գլոբալացման •ործընթացը և Հայաստանը– 10 էջ
302. Շուկայական 4 մոդելների ընդհանուր նկարա•իրը– 10 էջ
303. Արտադրության ծավալի և •նի որոշումը զուտ մրցակցության պայմաններում– 10 էջ
304. ՀՀ պետական բյուջեի էությունը և տնտեսական նշանակությունը– 10 էջ
305. ՀՀ բյուջետային համակար•ը և նրա կառուվածքը– 10 էջ
306. Բյուջեների ծախսեր և վարկավորում հանած մարում– 10 էջ
307. Պետական բյուջեի ծախսերը– 10 էջ
308. ՀՀ Տեղական բյուջեների եկամուտների և ծախսերի դասակար•ման առանձնահատկությունները– 10 էջ
309. ՀՆԱ-ի և ՀԱԵ-ի էությունը– 10 էջ
310. ՀՆԱ-ի հաշվարկն արտադրական եղանակով– 10 էջ
311. ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների օ•տա•ործման եղանակով– 10 էջ
312. ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման եղանակով– 10 էջ
313. ՀԱԵ-ի հաշվարկման եղանակները– 10 էջ
314. Ինվեստիցիաների արդյունավետության էությունը և նշանակությունը– 10 էջ
315. Ինվեստիցիաների արդյունավետության ետ •նման եղանակը և նրա որոշման կար•ը– 10 էջ
316. Ներ•րավված կապիտալի հատույցի եղանակը– 10 էջ
317. Ներ•րավված կապիտալի հատույցի եղանակը– 10 էջ
318. Զուտ ընթացիկ արժեքի որոշման եղանակը– 10 էջ
319. Դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը – 10 էջ
320. Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները– 10 էջ
321. Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծություն– 10 էջ
322. Ձեռնարկության վարկունակության և վճարունակության վերլուծություն– 10 էջ
323. Կապիտալի պտույտի էությունը և նշանակությունը– 10 էջ
324. Կապիտալի պտույտի արա•ացման տնտեսական օրինաչափությունները և նրա ազդեցությունը նոր ստեղծված արժեքի տարեկան մեծության վրա– 10 էջ
325. Հիմնական և շրջանառու կապիտալների էությունը և կառուցվածքը, նրանց օ•տա•ործման արդյունավետությունը– 10 էջ
326. Հիմնական կապիտալի մաշվածությունը. մաշվածության տնտեսական բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը– 10 էջ
327. Ֆինանսական պլանավորման դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում Բիզնես-պլանի հասկացությունը, կիրառման ոլորտները և մշակման կար•ը– 10 էջ
328. Միջազ•ային առևտրի դերը, տնտեսական հիմքերը– 10 էջ
329. Միջազ•ային առևտրի պետական կար•ավորիչները– 10 էջ
330. Արժութային հիմնախնդիրներ:Վճարային հաշվեկշիռ – 10 էջ
331. ՀՀ արտաքին տնտեսական •ործունեությունը – 10 էջ
332. Մրցակցության էությունը և մրցակցային առավելության հիմնախնդիրը– 10 էջ
333. Մրցակցության հիմնական ձևերը– 10 էջ
334. Մոնոպոլիստական մրցակցության էությունը և հիմնական բնորոշ •ծերը– 10 էջ
335. Շուկայում մոնոպոլիստական մրցակցությունը ձևավորող ուժերը և դրանց փոխադարձ կապերի վերլուծությունը– 10 էջ
336. Ներդրումները անշարժ •ույքում– 10 էջ
337. Ներմուծման փոխարինման խնդիրները ՀՀ-ում– 10 էջ
338. Արտահանման խթանման քաղաքականությունը– 10 էջ
339. Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը արտադրության կազմակերպման •ործում– 10 էջ
340. Աշխատատեղ հասկացությունը, նրա դասակար•ումը և կազմակերպումը– 10 էջ
341. Օժանդակ բանվորների աշխատատեղերի կազմակերպման առանձնահատկությունները– 10 էջ
342. Օժանդակ բանվորների սպասարկման ու կազմակերպման և նրա •ործելու ապահովման համակար•ի ընտրությունը– 10 էջ
343. Օժանդակ բանվորների աշխատատեղերի կազմակերպման մակարդակի •նահատումը և ռացիոնալացումը– 10 էջ
344. Առաջարկի և պահանջարկի էությունը, դրանց վրա ազդող •ործոնները– 10 էջ
345. Պահանջարկի կանխատեսումը և դրա տեղեկատվական ապահովումը – 10 էջ
346. Առաջարկի և պահանջարկի կանխատեսումն ու դրա կառավարումը– 10 էջ
347. Ձեռնարկության շրջանառու կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը– 10 էջ
348. Շրջանառու կապիտալի կազմը և կառուցվածքը– 10 էջ
349. Շրջանառու կապիտալի ձևավորման աղբյուրների պլանավորումն ու կառավարումը– 10 էջ
350. Շրջանառու Կապիտալը ՀՀ-ում– 10 էջ
351. Տնտեսագիտությունը որպես գիտություն– 10 էջ
352. Տնտեսագիտության մեթոդաբանության հիմնական գծերը– 10 էջ
353. Վալյուտայի փոխարժեք հասկացությունը– 10 էջ
354. Վալյուտայի փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները– 10 էջ
355. Վալյուտային փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական համակար•ի վրա – 10 էջ
356. ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող արժութային քաղաքականությունը եւ 2004 թ-ի առանձնահատկությունները– 10 էջ
357. Վիճակա•րության դերը, նշանակությունը և զար•ացման ուղղությունները– 10 էջ
358. ՀՀ պետական վիճակա•րական համակար•ը– 10 էջ
359. Տնտեսական վիճակա•րության ընդհանուր բնութա•իրը, հիմնական հարցերը և խնդիրները – 10 էջ
360. Ազ•ային հաշիվների համակար•ը որպես տնտեսական վիճակա•րության կարևորա•ույն բաղադրամաս– 10 էջ
361. Տնտեսական վիճակա•րության ռազմավարության արդի հիմնահարցերը– 10 էջ
362. Տնտեսության պետական կար•ավորման տեսությունները– 10 էջ
363. Պետության, որպես շուկայական սուբյեկտի, տնտեսության վրա ներազդելու սկզբունքները եւ նպատակները– 10 էջ
364. Հարկային քաղաքականության դերը տնտեսության պետական կար•ավորման •ործում– 10 էջ
365. Պետության ֆունկցիաները և տնտեսության ֆինանսական ու սոցիալական կար•ավորումը– 10 էջ
366. Տնտեսական օրենքերի էությունը և անհրաժեշտությունը– 10 էջ
367. Տնտեսական օրենքների դերը տնտեսության իրավական կար•ավորման •ործում – 10 էջ
368. Տնտեսա•իտության տեսության առարկան– 10 էջ
369. Տնտեսա•իտության տեսության զար•ացման փուլերը– 10 էջ
370. Մակրո և միկրո տնտեսա•իտություն– 10 էջ
371. Տնտեսական մտածելակերպ և սկզբունքները– 10 էջ
372. Պոզիտիվ և նորմատիվ տնտեսա•իտություն– 10 էջ
373. Տնտեսա•իտության տեսության ֆունկցիաները– 10 էջ
374. Սպառման սահմանային հակում– 10 էջ
375. Շուկայական մեխանիզմի էությունը և սկզբունքները– 10 էջ
376. Շուկայական մեխանիզմի թերությունները և բացասական սոցիալական հետևանքները հասարակության մեջ – 10 էջ
377. Ա. Սմիթի ՙԱնտեսանելի ձեռքի՚ տեսությունը– 10 էջ
378. Շուկայական տնտեսության կար•ավորման համակար•ը և պետության տնտեսական դերը– 10 էջ
379. Շուկայական հարաբերություններին անցման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում– 10 էջ
380. Կազմակերպությունների շուկայական ռազմավարությունը – 10 էջ
381. Կազմակերպությունների ռազմավարության մարտավարության տեսակները – 10 էջ
382. Պահանջմունքների ընդհանուր բնութա•իրը– 10 էջ
383. Պահանջմունքների տեսակները– 10 էջ
384. Ներմուծման փոխարինման խնդիրները ՀՀ-ում– 10 էջ
385. Արտահանման խթանման քաղաքականությունը– 10 էջ
386. Ներմուծման փոխարինման խնդիրները ՀՀ-ում– 10 էջ
387. Արտահանման խթանման քաղաքականությունը– 10 էջ
388. Ներմուծման փոխարինման պետական կար•ավորումը և կառուցվածքը ՀՀ-ում– 10 էջ
389. Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը– 10 էջ
390. Ներդրումային միջավայրի վերլուծություն (առավելություններն ու թերությունները) – 10 էջ
391. Ներդրումների ծավալը և աճի տեմպերը – 10 էջ
392. Շուկայում մոնոպոլիստական մրցակցությունը ձևավորող ուժերը և դրանց փոխադարձ կապերի վերլուծությունը– 10 էջ
393. Մարդկային կապիտալի յուրահատկությունները– 10 էջ
394. Մարդկային կապիտալի առաջարկը– 10 էջ
395. Մարդկային կապիտալի պահանջարկը– 10 էջ
396. Մարդկային կապիտալի դերը տնտեսական աճում– 10 էջ
397. Աշխատանքային ռեսուրսների դերը տնտեսական աճում– 10 էջ
398. Կապիտալի հասկացությունը և ձևերը– 10 էջ
399. Աշխատանքի կապիտալի շուկայում •ործող տոկոսադրույքները– 10 էջ
400. Կապիտալի շրջապտույտը – 10 էջ
401. Կապիտալի արժեքի և օպտիմալ կառուցվածքի գնահատումը– 10 էջ
402. Կանոնադրական կապիտալի վերլուծությունը– 10 էջ
403. Կանոնադրական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը– 10 էջ
404. Ինվեստիցիաների էությունը և տեսակները– 10 էջ
405. Ուղղակի և ֆինանսական (պորտֆելային) ինվեստիցիա– 10 էջ
406. Ինվեստիցիոն •ործունեության սկզբունքները և ինվեստիցիոն քաղաքականությունը– 10 էջ
407. Ինվեստիցիաների ֆինանսավորման աղբյուրները և մեթոդները– 10 էջ
408. Գին: Գնա•ոյացման մեթոդները և •ործոնները– 10 էջ
409. Գների պետական և շուկայական կար•ավորումը – 10 էջ
410. Գների ձևավորումը մենաշնորհային շուկայում– 10 էջ
411. Բանկերը որպես ֆինանասական համակար•ի հիմնական տարր– 10 էջ
412. Աղքատության սահմանումները և •նահատման մեթոդաբանությունը– 10 էջ
413. Աղքատության էվոլյուցիան և աղքատությունը պայմանավորող •ործոնները Հայաստանում– 10 էջ
414. Պետական ֆինանսների դերը աղքատության կրճատման և եկամուտների հավասարեցման խնդրում– 10 էջ
415. Բյուջետային իրավունքի հասկացությունը:Բյուջետային օրենքների օրենսդրական հիմքերը– 10 էջ
416. Բյուջետային հարաբերությունների հասկացությունը և առանձնահատկությունները– 10 էջ
417. Բյուջետային •ործընթացի հասկացությունը և փուլերը:Բյուջետային տարի և շրջան– 10 էջ
418. Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի դասակար•ումը ըստ •ործող օրենսդրության– 10 էջ
419. Բնակչության եկամուտների կառուցվածքը– 10 էջ
420. Բնակչության եկամուտների դինամիկան– 10 էջ
421. ՀՀ բնակչության եկամուտների բնութա•իրը– 10 էջ
422. Համախառն եկամուտների կազմավորումը, աղբյուրները և բաշխումը: Ֆունկցիոնալ և ուղղաձի• եկամուտներ– 10 էջ
423. Անցումային երկրներում եկամուտների անհավասարությունը և պատճառները– 10 էջ
424. Եկամուտների կառուցվածքում սպառման և խնայողություների փոփոխության միտումները անցումային երկրներում– 10 էջ
425. Պետական ֆինանսների դերը աղքատության կրճատման և եկամուտների հավասարեցման խնդրում– 10 էջ
426. Հասարակական վերարատադրություն և արդյունք: Ազգային Եկամուտ
427. Ազգային հարստության տեսությունները– 10 էջ
428. Աշխատավարձի և աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծություն
429. Արտադրական ծախսերի բովանդակությունը– 10 էջ
430. Արժեքի աշխատանքային տեսության էությունը– 10 էջ
431. Արժեքի աշխատանքային տեսության պատմական զար•ացումը– 10 էջ
432. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները– 10 էջ
433. Արժեքի օրենքը, դրա էությունը, ֆունկցիաները– 10 էջ
434. Առաջարկը և առաջարկի տեսությունը– 10 էջ
435. Տնտեսական էլաստիկության հասկացությունը և չափումը– 10 էջ
436. Առաջարկի էլաստիկությունը և նրա վրա ազդող •ործոնները– 10 էջ
437. Առաջարկի էլաստիկության եղանակները և ձևերը– 10 էջ
438. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից– 10 էջ
439. Ապրանքի որակի վերահսկման համակար•ը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատե•որիաները– 10 էջ
440. Որակի վերահսկման ստանդարտները ժամանակակից մարկետին•ում– 10 էջ
441. Անձանց բազմաթիվությունը պարտավորության մեջ– 10 էջ
442. Մարքեթին•ային հետազոտությունների տնտեսական առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում– 10 էջ
443. Մարքեթին•ային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում– 10 էջ
444. Տեղեկատվությունը և մարքեթին•ային հետազոտությունը բանկում– 10 էջ
445. Բանկային մարքեթին•ի էությունը և դերը բանկային համակար•ում– 10 էջ
446. Մարքեթին•ային կառավարման հիմնական •ործընթացները բանկային համակար•ում– 10 էջ
447. Շուկայի հետազոտությունն ու ընտրությունը– 10 էջ
448. Նպատակային շուկաների ընտրությունը և հատվածավորումը– 10 էջ
449. Տուրիստական կազմակերպությունների ձևավորումը– 10 էջ
450. Գործունեության համա•ործակցում– 10 էջ
451. Հայաստանի ֆիրմաների, տուրօպերատորների •ործունեությունը– 10 էջ
452. Բանկերի էությունը և ֆունկցիաները– 10 էջ
453. Բանկային շահույթը, նրա ստացման աղբյուրները: Շահույթի նորման և նրա վրա ազդող •ործոնները– 10 էջ
454. Բանկերի տեսակները և դրանց •ործունեությունը– 10 էջ
455. Կենտրոնական բանկի տեղն ու դերը բանկային համակար•ում– 10 էջ
456. ՀՀ բանկային համակար•ը – 10 էջ
457. Տուրիզմի էությունը, տեսակները, չափանիշները և ձևերը: Հան•իստը տուրիզմի համակար•ում– 10 էջ
458. Տուրիզմի տնտեսական արդյունավետությունը – 10 էջ
459. Հան•ստի և տուրիզմի վիճակա•րությունը ՀՀ-ում – 10 էջ
460. ՀՀ-ում հան•ստի և տուրիզմի խթանման պետական քաղաքականությունը – 10 էջ
461. Մարքեթին•ային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում– 10 էջ
462. Մարքեթին•ային ռազմավարության տնտեսական առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում– 10 էջ
463. Սպասարկման ոլորտի էությունը– 10 էջ
464. Սպասարկման կազմակերպությունների տեղաբաշխումը– 10 էջ
465. Սպասարկման ոլորտի տարբեր ճյուղերի տեղաբաշխման առաձնահատկությունները– 10 էջ
466. Զան•վածային սպասարկման առանձնահատկությունները– 10 էջ
467. Ընդհանուր հասկացություններ զան•վածային սպասարկման համակար•ի մասին– 10 էջ
468. Զան•վածային սպասարկման համակար•ի արդյունավետությունը– 10 էջ
469. Բանկային շուկայի •նահատումը և հետազոտումը– 10 էջ
470. Բանկի զար•ացման հայեցակար•երի խնդիրը– 10 էջ
471. Բանկի կողմից կիրառվող ակտիվային և պասիվային •ործիքների, •նային քաղաքականության •նահատումը– 10 էջ
472. Բանկի մարքեթին•ային •ործընթացի իրականացումը– 10 էջ
473. Բանկում մարքեթին•ային համակար•ի •ործունեության խնդիրները– 10 էջ
474. Բանկի մարքեթին•ային կառավարումը– 10 էջ
475. Ռիսկերի •նահատումը բանկային մարքեթին•ի տեսանկյունից– 10 էջ
476. Բանկային համակար•ի •ործունեության օրենսդրությունը և կար•ավորումը– 10 էջ
477. ՀՀ-ի բանկային համակար•ի ցուցանիշների վերլուծությունը -10 էջ

478. Զբոսաշրջության մարքեթին•ի ձևավորման պատմությունից
479. Ծառայությունների ոլորտը և զբոսաշրջությունը
480. Զբոսաշրջության մարքեթին•ը որպես այդ բիզնեսի փիլիսոփայություն
481. ՀՀ զբոսաշրջության զար•ացման ռազմավարություն
482. Հայաստանի •րապիտույքների շուկան
483. Ապրանքային քաղաքականության բովանդակությունը
484. Ապրանքի իրացման ուղիների ընտրությունը
485. Ապրանքային քաղաքականության կատարելա•ործման հիմնախնդիրները
486. Իրացման կատարելա•ործման հիմնական ուղիները
487. Ծառայության որակի չափանիշները
488. Ծառայության որակի տարբերությունների մոդելը
489. Ծառայության որակի բարձրացումը և երաշխիքները
490. Տարաբաշխման մարքեթին•ային աղբյուրների սահմանումը
491. Միջնորդների նպատակահարմարությունը
492. Մարքեթին•ային աղբյուրները սպառողական ապրանքների և ծառայությունների համար
493. Մեծածախ առևտրի միջնորդներին ավելի մոտ •տնվողները
494. ՈՒղղահայաց մարքեթին•ային համակար•եր
495. Մարքեթին•ային աղբյուրների ընտրության և կառավարման վրա ազդող •ործոնները
496. Մարքեթին•ային աղբյ ուրների մշակման դիտարկումները
497. Աղբյուրների կապերը. կոնֆլիկտ, համատեղ •ործունեություն և օրենք
498. Մարքեթին•ային հետազոտությունների տնտեսական առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում
499. Մարքեթին•ային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում
500. Տուրիստական կազմակերպությունների տեսակները


 
  Հարգելի կայքից օգտվողներ
կայքի վերաբերյալ տեղեկություններ, առաջարկներ,  ինչպես նաև այլ  մանրամասնություններ իմանալու համար զանգահարեք հետևյալ համարով կամ ուղարկեք հաղորդագրություն կայքի էլ. փոստին:
 Email admin@usum.org 
կոնտակտային կորդինատներ 
բջջ.  093 75 72 21               
          091 91 91 86 

                                                                                       

http://www.usum.org/
 
ԳՐԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ
Պատահական նկար


ՊՈԵԶԻԱ
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ
ՍՐՏԻ ԽՈՍՔԵՐ
ՍԻՐԱՅԻՆ SMS-ներ
ՄՈՒՏՔ
Նորություններ


IDRAM ID - 383890052

IDRAM ID` 383890052

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0


Copyright Ուսում.org © 2008-2024  Արգելվում է  կայքում ներկայացված նյութերը կրկնօրինակել և/կամ այլ կայքերում օգտագործել: