Սիրո Գիրք

Հինգշաբթի, 28.09.2023, 01:49
| RSS
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ!!! ՀԱՄԵՑԵՔ!!!
2captchaSOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!
Գլխավոր Մենյու
Օնլայն TV
Օնլայն ծառայություններ
Գ Ո Վ Ա Զ Դ
2captcha
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15800


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 093 75 72 21

Պատմություն
Հայ և արտասահմանյան պատմություն

1. Արևելյան ճգնաժամը
2. 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը
3. XVII դարի բուրժուական հեղափոխությունը Անգլիայում
4. Անգլիական հեղափոխության ուսումցման խնդիրները միջին և ավագ դպրոցում
5. Արշակունյաց դինաստիա
6. Արտաշեսյանների դինաստիա
7. Բագրատունիների դինաստիա
8. Ցեղասպանության պատճառները
9. Երվանդունիների դինաստիա
10. Բուբոնները որպես Եվրոպայի հնագույն թագավորական տոհմ
11. Հենրի IV որպես թագավորական տոհմի վառ ներկայացուցիչ
12. Ֆրանսիան Հենրի IV-ի գահակալման օրոք
13. Հայ-վրացական հարաբերություններ
14. Հայ ժողովուրդը
15. Հին Եգիպտոս
16. Երկիր Լիբանան
17. Պերակլեսի դիվանագիտությունը
18. Հայրենիք-սփյուռք արդի կապերի մշակութային նշանակությունը
19. Վերածննդի մշակույթն Իտալիայում
20. ԱՄՆ-ի քաղաքական կառուցվածքը
21. Արաբ ժողովրդի ավանդույթները, ծեսերը, սովորույթները և բարքերը
22. Միջանկյալ շրջան /Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո/
23. Իսլամի ծագումը Արաբիայում
24. Արշակունյաց թագավորությունը
25. Աշոտ 2-րդ Երկաթ: Անկախության ամրապնդումը
26. Դեմոկրատական խնդիրները Հայաստանում
27. Ֆեոդալական Ճապոնիա
28. Հայ ժողովրդի կազմավորումը
29. Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները
30. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը միջնադարում
31. Կարմիր խաչի գործունեությունը
32. Երկիր Մարոկկո
33. Սառը պատերազմի սկիզբը. Տրումենի դոկտրինը.
34. Վանի թագավորություն
35. Հայերի ծագումը
36. Հայաստանի հնագիտությունը
37. Հայաստանի և հայերի ամենահին հիշատակությունները արձանագրությունների մեջ
38. Հայկական հնագույն արվեստը, բանահյուսություն, կրոնը
39. Բա•րատունյաց հարստության թագավորներին
40. Բուրժուական կուսակցությունների կազմավորումը, նրանց ծրագրերը
41. Ընդդիմադիր շարժումը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին
42. Երվանդունիների դիվանագիտությունը Աքեմենյան գերիշխանության տարիներին
43. Երվանդունիների դիվանագիտությունը Ալ. Մակեդոնացու ու Սելևկյան պետության շրջանում
44. Ռազմական գործողությունների սկիզբը Հեռավոր Արևելքում
45. Պատերազմի ավարտը և Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը
46. Ջայինիզմի ընդհանուր դրույթները
47. Ջայինիզմի էթիկան
48. Արաբական արշավանքները Հայաստան
49. Արաբական ամիրայությունների ձևավորումը և հաստատումը Հայաստանում
50. Արաբական քաղաքականությունը և դրա հետևանքները
51. Աֆղանստանում բնակվող ցեղերն ու ժողովուրդները
52. Աֆղանստանում բնակվող Քաֆիր ցեղերը
53. Քաֆիրների կենսաձևը, ավանդույթներն ու կրոնը
54. Իմրայի տաճարը, Մահանդուի տաճարը
55. Ճապոնիայի դիվանագիտական հարաբերությունները և դիվանագիտական ծառայությունը
56. Չինաստանի դիվանագատիական հարաբերությունները և դիվանագիտական ծառայությունը
57. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը (1939-1941)
58. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքը (1941-1945)
59. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը
60. Բալկանյան պատերազմները. Հայկական հարցի վերաբացման նպաստավոր պայմանների առաջացումը
61. 1913թ. հունիսի 8-ի հայկական բարենորոգումների նախագիծը և Կ. Պոլսի հանձնաժողովը
62. 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագիրը
63. Հնդկաստանի անկախության նվաճումը
64. Անդրկովկասյան հանրապետությունների անջատ պայմանագրերի քաղաքականության նպատակները
65. Թուրքիայի անջատ պայմանագրերի քաղաքակնության ամրագրումը Կարսի 1921թ. կոնֆերանսում
66. Թուրքիայի և Սովետական միության միջև դիվանագիտական հարաբաերությունների հաստատումը
67. Թուրքիայի ծրագրերը Անդրկովկասում
68. Հայաստանի վարչակառուցվածքային դիրքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը
69. Լեռնային Ղարաբաղը մինչ խորհրդային և խորհրդային իշխանության պայմաններում
70. Լեռնաին Ղարաբաղի ժողովրդի ազատագրական պայքարը և դրա հաղթական ավարտը
71. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը արդի պայմաններում: Մինսկի խմբի գործունեությունը, ԵԱՀԿ
72. Վրաստանի բարձրացումը և հայ-ռուսական հարաբերությունները 17-րդ դարի 50-70-ական թթ.
73. Հայ-ռուսական հարաբերությունները 17-րդ դարի 80-90-ական թթ.
74. Բիսմարկի դիվանագիտությունը Դանիայի դեմ պատերազմի տարիներին
75. Բիսմարկի դիվանագիտությունը Ավստրիայի դեմ պատերազմի ընթացքում
76. Հայ-հռոմեական հարաբերությունները 2-րդ դարի 1-ին կեսերին
77. Հայ-պարթևական հարաբերությունները 2-րդ դարի 1-ին կեսերին
78. Գրակքոս Բաբիոֆի մասնակցությունը Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությանը
79. Հասարակության բարեփոխման Բաբիոֆի գաղափարները
80. Բաբիոֆի գործունեության արդյունքները
81. Անգլիական պառլամենտի առաջացումը
82. Պառլամենտական ընտրությունների համակարգը միջնադարյան Անգլիայում
83. Բրիտանական պառլամենտը
84. Հայ Հեղկոմի գործունեությունը հայ-թուրքական պատերազմի ընթացքում
85. Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի հետևանքները
86. Թուրքիայի հետագա հակահայկական գործունեությունը Անդրկովկասում
87. Հայաստանիª որպես հանրապետության ձևավորման նախադրյալները
88. Հայաստանի երրորդ հանրապետության քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները
89. Հակահիտլերյան կոալիցիայի ձևավորումը
90. Հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների համագործակցության ձևերը
91. Հայաստանը միջազգային դրությունը 13-րդ դարի 2-րդ կեսին
92. Հայաստանի դիվանագիտությունը 13-րդ դարի 2-րդ կեսին
93. Օսմանյան կայսրության արտաքին քաղաքականությունը 16-րդ դարում
94. Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը
95. Օսմանյան կայսրության դիվանագիտւթյունը
96. 17-րդ դարի Անգլիայի բուրժուական հեղափոխությունը.
97. Ան•լիայի հեղափոխության ուսուցման խնդիրը միջին և ավագ դպրոցում
98. Իտալիայի միջազգային դրությունը 14-15-րդ դարերում
99. Իտալիայի հյուպատոսական ծառայությունները 12-16-րդ դարերում
100. Պլատոնըª որպես օբյեկտիվ իդեալիզմի հիմնադիր
101. Պլատոնի իդեալիստական հայացքները
102. Վարշավայի պայմանագրի ստորագրման նախապատմությունը
103. Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության կառուցվածքը
104. Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության փլուզման նախադրյալները և նպատակները
105. Բուրժուական կուսակցությունների կազմավորումը, նրանց ծրագրերը
106. Ընդդիմադիր շարժումը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին
107. Բալկանյան Բլոկի Ստեղծումը
108. Առաջին Բալկանյան Պատերազմի
109. Երկրորդ Բալկանյան Պատերազմը (1913)
110. Երվանդունիների դիվանագիտությունը Աքեմենյան գերիշխանության տարիներին
111. Երվանդունիների դիվանագիտությունը Ալ. Մակեդոնացու ու Սելևկյան պետության շրջանում
112. 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը
113. Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի կոնֆերանսում և Բեռլինի կոնգրեսում
114. Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը
115. Հայաստանը 1918—1920 թթ
116. Սովետական իշխանության հաստա¬տումը Հայաստանում և Թուրքիան
117. Բալկանյան պատերազմը. Հայկական հարցի վերաբացման նպաստավոր պայմանների առաջացումը
118. 1913թ. հունիսի ր-ի հայկական բարենորոգումների նախագիծը և Կ.Պոլսի հանձնածողովը
119. 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագիրը
120. Աֆղանստանում բնակվող ցեղերն ու ժողովուրդները
121. Աֆղանստանում բնակվող Քաֆիր ցեղերը
122. Քաֆիրների կենսաձևը, ավանդույթներն ու կրոնը
123. Իմրայի տաճարը, Մահանդուի տաճարը
124. Նապոլեոն Բոնապարտի ներքին քաղաքակնությունը
125. Նապոլեոն Բոնապարտի արտաքին քաղաքակնությունը
126. Իսոսի ճակատամարտը (333 թ.)
127. Գավ•ամելային ճակատամարտը (331 թ.)
128. Դարեհի սկյութական արշավանքը
129. Հայ սփյուռք: Սիրիահայ համայնքը
130. Հայկական պարբերական մամուլի ձևավորումը Սիրիայում


 
  Հարգելի կայքից օգտվողներ
կայքի վերաբերյալ տեղեկություններ, առաջարկներ,  ինչպես նաև այլ  մանրամասնություններ իմանալու համար զանգահարեք հետևյալ համարով կամ ուղարկեք հաղորդագրություն կայքի էլ. փոստին:
 Email admin@usum.org 
կոնտակտային կորդինատներ 
բջջ.  093 75 72 21               
          091 91 91 86 

                                                                                       

http://www.usum.org/
 
ԳՐԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ
Պատահական նկար


ՊՈԵԶԻԱ
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ
ՍՐՏԻ ԽՈՍՔԵՐ
ՍԻՐԱՅԻՆ SMS-ներ
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
Նորություններ


IDRAM ID - 383890052

IDRAM ID` 383890052

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0


Copyright Ուսում.org © 2008-2023  Արգելվում է  կայքում ներկայացված նյութերը կրկնօրինակել և/կամ այլ կայքերում օգտագործել: